VIDEO: Podívejte se na záznam setkání s Miluší Kubíčkovou

 

„Možná jste uvažovali nad tím, proč jsem zvolila právě toto téma. Proč je třeba přemýšlet nad tím, co činí člověka člověkem? I já jsem přemýšlela nad tím, proč mě to zaujalo. Asi proto, že to, co činí člověka člověkem, je zřejmě jeho úkol, o to pečovat. Nejdříve to poznat a pak by měl následovat čin,“ uvítala přítomné Miluše Kubíčková na diskusi, která se konala třetí říjnové pondělí v ZŠ Letohradská na Praze pod záštitou Institutu pro podporu inovativního vzdělávání.

Záznam celé přednášky můžete zhlédnout na webu Akademie soběstačnosti.

Kdo je Miluše Kubíčková? 
Doc. PhDr. Miluše Kubíčková CSc. přispěla nejprve dílem k rozvoji jógy v Československu, později se začala věnovat studiu antroposofie a šířit myšlenky Rudolfa Steinera. Je spisovatelkou, propagátorkou antroposofie, eurytmie, waldorfského školství. Je členkou Obce křesťanů, Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj, propagátorkou zdravého životního stylu. Ve svých 92 letech je stále velmi vitální a inspirativní osobností.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.