Svět alternativních škol

Můžeme pro vás uspořádat seznamovací přednášku „Úvod do světa alternativních škol“, anebo se věnovat některému z níže uvedených témat. Obvyklá délka přednášky či besedy bývá 1,5 – 3 h.

Jak vybrat vhodnou školu?

Jak vybrat vhodnou školu pro vaše dítě? Jak se rozhodnout mezi soukromou, státní či komunitní školou? Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými inovativními směry? Co nabízejí a co přesně od školy očekáváte vy? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Jaké alternativní a inovativní školy jsou ve vašem okolí a jak to v nich vypadá? Co udělat pro to, aby se mé dítě dostalo do vysněné školy?

Možná témata setkání:

 • Přehled a porovnání alternativních proudů u nás a ve světě (waldorf, montessori, svobodné a lesní školy, intuitivní pedagogika …)
 • Klíčové kompetence pro život a jak je rozvíjejí alternativní a inovativní školy
 • O vnější a vnitřní motivaci. Jak to dělají v alternativních školách, aby děti nemuseli do učení nutit?
 • Výhody a nevýhody známkování a slovního hodnocení
 • Vnitřní diferenciace ve výuce v alternativních školách – jak pracovat s různými úrovněmi žáků najednou
 • O řešení konfliktů z pohledu intuitivní pedagogiky
 • Vývojová psychologie školního dítěte a co z toho plyne pro školní praxi a domácí výchovu
 • Psychologie dospívání aneb jak a co učit v době puberty
 • O zakládání inovativních škol, budování týmu a překážkách na cestě
 • O švédské škole Solvik, kde se zrodila intuitivní pedagogika
 • O svobodné škole Summerhill a jiných svobodných školách
 • Waldorfská pedagogika. Ideál, dnešní realita a úkoly do budoucnosti.
 • Waldorfský učební plán pro základní a střední školu a jeho zdůvodnění z hlediska vývojové psychologie. Provázanost předmětů mezi sebou.
 • Moje cesta waldorfskou pedagogikou a co mi to dalo – Steinerova vize sociální trojčlennosti aneb jak zdravě uspořádat školu či společnost
 • Má cesta po alternativních školách v Indii – Osobnost a školy Jiddu Krishanmurtiho.
 • Jak vyučovat svobodně v rámci platné legislativy a jak si to obhájit.
 • Promítání filmů o zajímavých školách.

Světem alternativních škol vás provede Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. Vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V zahraničí navštívil celou řadu svobodných škol – Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a Sri Aurobinda a desítky waldorfských škol. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.