Workshop s Naomi Aldort

Kdy:
11.10.2019 @ 08:00 – 13.10.2019 @ 15:00
2019-10-11T08:00:00+00:00
2019-10-13T15:00:00+00:00
Kde:
Hotel pod Lipou Resort
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

VYCHOVÁVAME DETI A RASTIEME S NIMI
Transformovanie vzťahu rodič dieťa, od Bezradnosti k Slobode, Sile a Radosti

Trojdňový interaktívny workshop
S Naomi Aldort, autorkou knihy, ktorá sa pre mnohých stala rodičovskou bibliou, Vychovávame deti a rastieme s nimi

Odporúča sa, prečítať si túto knihu ešte pred účasťou na workshope, i keď obsah workshopu ju bude ďaleko presahovat, zahŕňajúc potreby rodičov s bábätkami, batoľatami, deťmi a tínédžermi.

Formát workshopov Naomi Aldort interaktívne zapája obecenstvo. Rodičia sa budú môcť:

– pýtať otázky

– urobiť si požiadavku pod vedením (podobne ako The work od Byron Katie
alebo SALVE z knihy)

– získať schopnosť nachádzať svoje
vlastné odpovede, vyššie uvedeným
spôsobom

Naomi Aldort sa zameriava na témy, ktoré navrhnú rodičia

Zvyčajne to zahŕňa ale neobmedzuje sa na:

Správanie detí

Kojenie

Uspávanie a spánok

Spanie spolu

Učenie: samoštúdium alebo škola

Záchvaty zúrivosti

Rivalita súrodencov

Klamstvo

Plač a mrnčanie

Agresivita

Vzdor

Je čas ísť a dieťa nereflektuje

Postupné odplienkovanie

Nočné kojenie

Rodičovský hnev: ako znovunadobudnúť pokoj

Ako narábať s opozičiarskymi príbuznými

Nespolupracujúci rodičia

Detské emócie

Obohatenie vzdelávania: čítanie, umenie, veda

Vyživovanie umeleckého/hudobného talentu

Cena pochvaly, čo robiť namiesto toho

Sebahodnota

Autonómia a nezávislosť

Výber priateľov

Zdravé jedlo na podporu kľudného správania

Puberta a predpuberta (ak je to relevantné)

Televízia, počítače a telefóny

Ako sa vyhnúť boju

Neochota deliť sa

Bezpečnostné záležitosti

Bábätká a batoľatá: krotiť alebo dôverovať

Vedenie detí bez kontrolovania

Ako narábať so strachmi a úzkosťou

Nočné mory

Výber učiteľa

Ako rešpektovať a zároveň byť vodcom svojho dieťaťa

Problém dávania na výber

Kazdy deň prináša účastníkom stretnutie a skúmanie toho ako nahradiť vyčerpávajúci boj radostným spojením; ako mať dieťa, ktoré sa správa dobre, nie z donútenia a zo strachu ale z vlastnej vôle.

Budeme aplikovať princípi ako plynúť s dieťaťom v každom veku, od bábätiek po batoľatá, od detí až po tínejdžrov.

Cieľom tohto workshopu je:

Transformácia Vášho vzťahu s Vaším bábätkom/batoľaťom/dieťaťom, od boja na báze kontroly, k slobode, spojeniu, citlivosti a radosti.

Cena – 250 eur, vstupné včetne bufetového občerstvenia na obed, kávy, čaju a snekov.
Čas: Od 09.00 do 18.00 v piatok, 11.10.
od 09.00 do 18.00 v sobotu, 12.10.
do 17.00 v nedeľu, 13.10., s hodinou prestávky na obed a malými prestavkami podľa potreby.

Doporučenie ubytovania:
3 a 4 hviezdičky: Hotel pod lipou www.hotelpodlipou.sk
2 hviezdičky: Stredisko vzdelávania UK Večera a raňajky sa riešia tiež individuálne, vlastné, v hoteli alebo hocikde v okolí.
V prípade otázok ma prosím kontaktujte na email radostsdetmi@gmail.com alebo na 0915381775.

Upozornie: Prítomnosť Naomi Aldort bude sprostredkovaná internetovým prenosom a projektorom z dôvodu šetrenia životného prostredia a nákladov aby bol workshop, čo najprístupnejší pre všetkých.

RAISING OUR CHILDREN, RAISING OURSELVES

A 3 days workshop with Naomi Aldort

Dates: October 11,12, 13

Location: Hotel pod lipou Harmónia, Modra

Harmónia 3018, 900 01 Modra, Slovakia

9846+8H Modra, Slovakia

hotelpodlipou.sk

Cost: 250 EU per person

Light Refreshments provided

Limitted scholarships available upon direct inquiry and Naomi Aldort’s approval.

Accommodations recommendations:

3-4 stars: hotel: https://www.hotelpodlipou.sk/

2 start: The educational center of Univerzity of Komenský https://cdv.uniba.sk/saks/

Light snacks, lunch and coffee/tea will be available.

To participate in the workshop sign up here: radostsdetmi@gmail.com

Space is limited.

For additional questions: Contact: radostsdetmi@gmail.com or 00421915381775

Transforming Parent Child Relationships from Reaction and Struggle to Freedom, Power and Joy

A Three days workshop

By: Naomi Aldort author of Raising Our Children, Raising Ourselves

©Copyright Naomi Aldort

It is highly recommended that participants read the book before the workshop.

The workshop will expand much beyond the book to include all parenting needs with babies, toddlers, children and teens.

The format of Aldort’s workshops is fully engaging of the audience. Parents get to:

• Ask questions

• Do guided inquiry into their own issues (similar to The Work of Byron Katie and combined with SALVE from the book.)

• Gain skill in finding your own answers through the above inquiry process

Aldort will focus on the themes parents bring up.

Generally these themes include and are not limited to:

Children’s behavior

Breastfeeding struggles

Bed time and sleep

Co-sleeping

Learning: self directed or with school

Sibling rivalry

Tantrums

Children lying

Crying, Whining

Aggression

Defiance

Its time to go and your child doesn’t respond

Graduating out of diapers

Night time breastfeeding

Parental anger: How to regain peace in tough moments

Dealing with opposing relatives

Uncooperative partners

Children’s emotions

Educational enrichment in the home: reading, arts, science

Nurturing artistic/musical talent

The Price of Praise and what to do instead

Self-esteem

Autonomy and independence

Choosing friends

Healthy foods that nurture calm behavior

Teens and pre teens (if relevant)

Children: TV and computers

The problem of sharing

How to avoid struggles

Dealing with safety issues

Babies and toddlers: to Tame or to Trust

Guiding children without controlling them

Responding to fear and anxiety

Nightmares

Choosing teachers

Respecting yet being a leader of your child

The problem with giving choices

Each day includes sessions and explorations that bring each participant to seeing how to replace struggle with joyful connection; how to have children who behave well not because they fear us, but because they want to, of their own free will.

We will apply the principals of flowing with the child to all ages from infants and babies through children and teens.

The goal of this workshop is:

To transform your relationship with your baby/toddler/child from a control based struggle, to freedom, connection, responsiveness and joy.

Upozornenie: Prítomnosť Naomi Aldort bude sprostredkovaná internetovým prenosom a projektorom z dôvodu šetrenia životného prostredia a nákladov aby bol workshop, čo najprístupnejší pre všetkých.

https://www.facebook.com/events/480888369312438/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.