Respektovat a být respektován

Kdy:
11.10.2018 @ 18:00 – 21:00
2018-10-11T18:00:00+02:00
2018-10-11T21:00:00+02:00
Kde:
Škola Můj Projekt - Jižní Město
Chomutovická 1443/4
149 00 Praha

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN®

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy.

Přijměte naše pozvání na podzimní sebe-vzdělávání. Škola Můj Projekt ve spolupráci s organizací Respektovat a být respektován pořádá podzimní kurz o respektující komunikaci.

Vítáni jsou všichni, kdo se o téma zajímají. Kurz je určen jak pro pedagogy, tak i zájemce z řad rodičů.

Semináře se konají v 7 setkáních po 3 hodinových blocích, semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům tedy lze vydat osvědčení o absolvování kurzu.

Lektorkou kurzu je paní Soňa Rýdl.

Přihlášení je možné přes emailovou adresu marek.adler@smp-jm.cz.

Účastnický poplatek je 3500 Kč.

S sebou budete potřebovat pouze dobrou náladu, psací potřeby a podložku na psaní. Písemné shrnující materiály ke kurzu obdržíte na jednotlivých setkáních.

Program jednotlivých seminářů:
SDĚLOVÁNÍ ODŮVODNĚNÝCH POŽADAVKŮ I.
1. seminář: 11. 10. 2018 od 18.00 do 21.30 hod.
Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí. Socializace a sebeúcta. Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí. Obsah vs. forma sdělování požadavků. Poznatky o fungování mozku – jeden z argumentů pro respektující přístup. Komunikační dovednosti I. – popisný vs. hodnotící jazyk. .
SDĚLOVÁNÍ ODŮVODNĚNÝCH POŽADAVKŮ II.
2. seminář: 18. 10. 2018 od 18.00 do 21.30 hod.
Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost. Komunikační dovednosti II. – informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo. Zásady respektující komunikace.
EMOCE I.
3. seminář: 25. 10. 2018 od 18.00 do 21.30 hod.
Základní fakta o emocích. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy empatické reakce.
EMOCE II.
4. seminář: 1. 11. 2018 od 18.00 do 21.30 hod.
Zvládání vlastních emocí – impulzivní a vědomý způsob. JÁ-sdělení a TY-sdělení. Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují. Emoční inteligence. Rizika některých běžných komunikačních stylů.
CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ
5. seminář: 15. 11. 2018 od 18.00 do 21.30 hod.
Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí. Následná reakce dospělého – trest nebo vedení k zodpovědnosti? Rizika trestů. Postupy při nežádoucím chování dětí.
JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ
6. seminář: 22. 11. 2018 od 18.00 do 21.30 hod.
Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě.
RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN
7. seminář: 27. 11. 2018 od 18.00 do 21.30 hod.
Různé možnosti hodnocení ve škole, podpora sebehodnocení. Rizika soutěží. Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi. Procvičování respektujících dovedností.

Sedmé setkání je zatím plánováno jako jediné na úterý, účastníci se osobně domluví, zda jim bude úterní varianta vyhovovat.

Těšíme se na Vás!

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.