Pro rodiče. O učení – jednodenní.

Kdy:
19.1.2019 @ 09:00 – 15:00
2019-01-19T09:00:00+00:00
2019-01-19T15:00:00+00:00
Kde:
náměstí Na Santince 5
160 00 Praha
Česká Republika
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

Ujasněte si, proč své dítě do školy posíláte.
A co můžete udělat, aby dostalo ten nejlepší start.

Zjistěte, jak to s tím vzděláváním vlastně je. A ideálně ještě v době, kdy Vás děti berou jako vzor a můžete jím opravdu hodně pomoci. Zjistěte, co skutečně funguje a o čem si to jen myslíme, protože jsme sami nepoznali nic jiného. Dejte dětem příležitost připravit se na novou dobu, ve které už nikdo nebude řešit, jaký má kdo papír, ale co opravdu umí. Děti nechodí do školy, aby někomu dělaly radost (Vám, paní učitelce…), chodí tam, aby se připravily na budoucnost. Úkolem rodiče je dohlédnout, aby to tak skutečně bylo. Přijďte zjistit, co můžete udělat, aby Vaše dítě vzdělávání bavilo a dávalo mu smysl.

Ujasněte si, proč už klasický model vzdělávání nestačí a kde a proč by potřeboval omladit. Proč už ve světě, kde se stále více uplatňují nové technologie, včetně umělé inteligence, nestačí vycházet z modelu vzdělávání, který vznikl v době, kdy ještě nebyla ani elektřina. Vyjasněte si, co od vzdělávání svého dítěte vlastně očekáváte, a naučte se poznat, která škola Vaše dítě spolehlivě otráví a která ho naopak nasměruje k samostatnosti.

Ujasněte si, jaké reálné možnosti máte, jaká forma vzdělávání Vám bude nejvíce vyhovovat.

ℹ️ Více informací a možnost kurz objednat:
https://educationrepublic.cz/produkt/rz6001/

💳 CENA:
jednotlivec: 1.490,- Kč
dvojice: 2.690,- Kč

OBSAH:

10:00 – 11:00
1️⃣ Úvod – co učení vlastně znamená a co od něj očekáváte
Co chcete, aby Vaše dítě umělo v 6, 8, 12 letech? Jaké znalosti by mělo mít, jaké dovednosti by mělo ovládat? Kolika jazyky by mělo mluvit? Budete ho cíleně připravovat nebo ho necháte svobodně plout? Přemýšleli jste někdy nad tím? Myslíte, že někdo jiný to udělal za Vás? Znáte ho? Má Vaši důvěru? Je to Váš partner/Vaše partnerka? Nebo odvedete dítě do nejbližší školy a uvidíte, co se stane?

A) Jaká máte od vzdělávání očekávání?
Nejdříve si ujasníte, proč do školy děti vůbec posíláte.
Uvidíte, proč se ve vzdělávání nevyplatí spoléhat se na ostatní.
Uvidíte, co je dnes vlastně cílem a smyslem vzdělávání a v čem se to změnilo od dob, kdy jste Vy chodili do školy.
Naučíte se rozpoznat dobrou školu a dobrého učitele.

B) Co je učení a co znamená něco se opravdu naučit?
Ujasníte si, co vlastně znamená něco se opravdu naučit.
Pochopíte, jak spolu souvisí znalosti, dovednosti a postoje a proč a kdy jsou důležité.

11:00 – 12:30
2️⃣ Proč už převažující model vzdělávání nestačí a jak děti ke vzdělávání motivovat
Když se změní okolnosti, je třeba se přizpůsobit. Svět se dramaticky změnil a mění se stále rychleji. Jak moc se v mezidobí změnily školy? Hrály by si Vaše děti s dřevěným koníkem?

A) Co se okolo nás vlastně děje
Uvidíte, jak se bezprecedentní přístup k informacím projevuje ve změně priorit vzdělávání.
Zjistíte, jaké změny v posledních letech nastaly, co se chystá a jaká je jejich dynamika.
Ujasníte si, jaké nové nároky na Vás a Vaše děti bude mít stále větší rozšiřování umělé inteligence a zrychlující technologický pokrok.
Zjistíte, co všechno lze očekávat od budoucího trhu práce. Místa, kde se budou Vaše děti muset prosazovat.
Poznáte nové možnosti, které nám technologie v oblasti vzdělávání nabízejí.

B) Motivace ve vzdělávání
Pochopíte, jak motivace funguje a jak tyto znalosti využít ve vzdělávání.
Vyjasníte si, v čem a jak moc je přístup typu “také jsem si tím prošel a přežil jsem to“, tak škodlivý.
Uvidíte, co můžete nyní dělat, abyste v 9. třídě nevozili do školy ztělesnění nudy a vzdoru.
Zjistíte, jakým způsobem děti učit, aby nevyhořely, ale vzdělávání dokázaly používat a užívat si ho po celý život.

12:00 – 12:30 oběd formou donášky (v ceně)

12:30 – 13:30
3️⃣ Znalosti – dovednosti – postoje
Všechny tyto složky jsou pro vzdělávání zásadní. Chybí-li některá z nich, rozvíjení ostatních je jen velmi málo účinné. Podíváme se kdy a jakým způsobem jejich rozvoj nejlépe podporovat.

A) Znalosti
Uvidíte, že je možné znalosti předávat tak, aby děti neopouštěly hned po napsání testu.
Pochopíte, proč děti většinu látky opět zapomenou a co dělat, aby se to nedělo.
Ujasníte si proč si nestačí všechno jednoduše vygooglit a kdy je Google naopak opravdový přítel.

B) Dovednosti
Ujasníte si, proč jsou dovednosti tak důležité a proč je důležité rozvíjet je cíleně.
Pochopíte, jak dovednosti efektivně předávat.
Společně si projdeme deset nejdůležitějších dovedností a návyků budoucnosti, u všech si vysvětlíme v čem jsou klíčové a jak je průběžně rozvíjet.

C) Postoje
Uvidíte, proč má prostředí na vzdělávání tak zásadní dopad.
Podíváme se, co všechno mohou rodiče udělat, aby rozvoj svého dítěte podpořili nebo alespoň zmírňovali negativní působení nevhodného prostředí.
Zjistíte, jak snadno a okamžitě poznat prostředí, které bude Vaše dítě rozvíjet a které ho bude naopak od jakékoliv aktivity odrazovat.

13:30 – 14:00
4️⃣ Strategie vzdělávání pro měnící se svět
Co by měly Vaše děti umět, aby se v budoucím světě neztratily? Předpoklady uplatnění se neustále mění. Nejdříve stačila maturita. Pak stačilo absolvovat libovolnou VŠ, následně se přidal cizí jazyk, v posledních dvou desítkách let přibyly zejména měkké dovednosti a nyní ještě ideálně specifické znalosti, resp. alespoň kombinace více odborností. Tuší někdo, co bude třeba umět za 20 let? Půjde to vůbec vše zvládnout?

Ujasníme si, do čeho je dobré investovat čas, i když nikdo nemůže tušit, co nás za 10 let vlastně čeká.
Pochopíme souvislosti mezi klíčovými faktory, které rozhodují o úspěchu v životě (na trhu práce).
Detailněji se budeme věnovat Autokoncepci a Autonomii ve vzdělávání, tedy schopnosti určit si, co se potřebuji naučit, a schopnosti najít i nejvhodnější způsob, jak toho dosáhnout.

14:00 – 16:00
5️⃣ Hledání optimálního řešení Vaší konkrétní situace.
Co konkrétně uděláte hned po kurzu, co následující den/týden/měsíc a co budete dělat pravidelně?

Ujasníme si, co přesně chcete dosáhnout. Co/kdo Vám v tom možná brání, co/kdo Vám v tom může naopak pomoci. Ujasníte si, jaké reálné možnosti máte, jaké konkrétní kroky můžete udělat a jaký výsledek můžete očekávat. Vytvoříte si konkrétní plán, který Vám pomůže Váš cíl skutečně dosáhnout.

https://www.facebook.com/events/1261275070693482/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.