Přírodní pedagogika s Rudolfem Hettichem

Kdy:
5.10.2018 @ 09:00 – 6.10.2018 @ 10:00
2018-10-05T09:00:00+02:00
2018-10-06T10:00:00+02:00
Kde:
MŠ Semínko, Toulcův dvůr
Kubatova 32/1
Praha 10

Vzdělávací cyklus Přírodní pedagogika není zdaleka jen o poznávání bylin, stromů, zvířat, ptáků a jejich pobytových znamení. Přírodní pedagogika Rudolfa Hetticha je jedinečné holisticky zaměřené vzdělávání, které propojuje přírodní vědy a umění, vědění staré tisíce let a moderní poznatky kvantové fyziky, kulturu a přírodu. Pět setkání přinese účastníkům nejen poznání a sebepoznání, ale rozvine i jejich schopnost všímat si a pozorovat, rozumět působení lesa a přírody na rozvoj dítěte, pochopit princip a význam volné hry.
Je určeno začínajícím průvodcům i těm zkušeným.

Na jaká témata se můžete těšit?
*Doprovázení při dalším rozvoji přírodněpedagogických projektů a plánů.
*Reflexe – co je použitelné pro práci s dětmi a co pro práci s dospělými? Co se hodí pro jakou věkovou skupinu, základní poznatky o vývojových potřebách dítěte.
*Sebepoznávání a učení se sebepozorováním.
*Praktické a metodické kompetence v lesní a přírodní pedagogice
*Přírodní cykly. Elementy.
*Bytí ve svém středu. Příroda jako prostředek proti stresu.
*Řemesla, lidová slovesnost, léčivé byliny.
*Divadlo v přírodě.
*Výměna zkušeností mezi účastníky, sdílení dobré praxe.

RUDOLF HETTICH se již třicet let zabývá fenoménem volné hry, působí jako poradce pro design přírodních zahrad a hřišt, vedoucí svobodného vzdělávacího zařízení neziskové organizace Gessellschaft fur Natur und Umwelterziehung a lektor a fotograf na volné noze. Kromě toho také vede nakladatelství, které vydává odborný časopis pro pedagogy Urspiel.

Místo konání
5.- 6.10. MŠ Semínko, Toulcův Dvůr
všechna další setkání proběhnou v Ekocentru Loutí.

Přednášky probíhají v němčině a budou tlumočeny do češtiny.
Je možné se přihlásit pouze na celý cyklus.

 

 

Průřezová témata:

  • Praktické a metodické kompetence v lesní a přírodní pedagogice
  • Práce ve skupinách a samostudium
  • Výměna zkušeností mezi účastníky, sdílení dobré praxe
  • Sebepoznávání a učení se sebepozorováním
  • Bytí ve svém středu. Příroda jako prostředek proti stresu. Zkoušení a zažívání metod spojených s přírodou.
  • Rozdíly mezi prací uvnitř a venku
  • Reflexe – co je použitelné pro práci s dětmi a co pro práci s dospělými? Co se hodí pro jakou věkovou skupinu
  • Doprovázení při dalším rozvoji přírodněpedagogických projektů a plánů

 

Přírodní pedagogika je obor rozšířený zejména v Německu, odkud pochází i lektor celého cyklu RUDOLF HETTICH. Zabývá se fenoménem volné hry, působí jako poradce pro design přírodních herních prostor, vedoucí svobodného vzdělávacího zařízení neziskové org. Gessellschaft fur Natur und Umwelterziehung. Kromě toho také vede nakladatelství, které vydává odborný časopis pro pedagogy Urspiel.

Přednášky probíhají v němčině, tlumočení zajištěno.

Kurz je určen pro 22 účastníků.

Absolventi obdrží po absolvování certifikát „Wald- und Naturpädagogik im Kindergarten” a také české osvědčení o absolvování vzdělávacího projektu.

Více informací zde: http://www.lesnims.cz/vzdelavani/prirodni-pedagogika.html

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.