Príbehy mladých ľudí ako vzdelávací nástroj

Kdy:
30.1.2019 @ 08:30 – 14:30
2019-01-30T08:30:00+00:00
2019-01-30T14:30:00+00:00
Kde:
EDUpoint Zvolen
P. O. Hviezdoslava 28
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

Mladí ľudia majú svoje príbehy.

A mnohé tieto príbehy sa týkajú ich identity, spoločenskej a kultúrnej rozmanitosti alebo prípadov diskriminácie.

Príďte do EduPointu Zvolen a lektor Peter Dráľ vám na základe videí a cvičení z portálu Stories that Move ukáže, ako ich možete zakomponovať do vyučovania alebo neformálneho vzdelávania.

Zároveň prepojíme príbehy zo súčasnosti s príbehmi z minulosti. Vysvetlíme si, čo je zviditeľnené myslenie a viacvrstvové učenie. Zmapujeme možnosti na zakomponovanie týchto postupov do vzdelávacích programov a bežného vyučovania.

A na záver môžeme prediskutovať, do akej miery je naše školstvo v súčasnosti pripravené podobné postupy využívať, inovovať a zlepšovať sa.

KEDY?
30. januára 2019, 9.30 – 15.30

KDE?
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen

LEKTOR:
Peter DRÁĽ

Študoval žurnalistiku, politológiu a štúdie nacionalizmu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Bard College v New Yorku a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.

V súčasnosti je riaditeľom občianskeho združenia Nové školstvo, analytikom projektu To dá rozum a výskumným pracovníkom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, kde v rámci projektu INTERMIN v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV vyvíja a testuje vzdelávacie intervencie na zmierňovanie predsudkov.

Ako lektor spolupracuje na programoch Nadácie Milana Šimečku pre učiteľov, riaditeľov a mládežníckych pracovníkov so zameraním na otázky ľudských práv, kultúrnej rozmanitosti a inkluzívneho vzdelávania. Ako mentor pôsobí aj v projektoch Komenského inštitútu.

V analytickej činnosti sa venuje riadeniu a financovaniu školstva a manažmentu vzdelávacích reforiem. V roku 2014 spoluinicioval kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. V minulosti sa podieľal na vytváraní viacerých politík v oblasti vzdelávania, mládeže, integrácie Rómov a migrantov. V spomínaných oblastiach je autorom a spoluautorom viacerých výskumných, analytických a advokačných publikácií, vzdelávacích materiálov a praktických príručiek.

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. NUTNÁ REGISTRÁCIA vyplnením formulára: https://goo.gl/forms/mw8NxrQkAV8cBK3t1
Vhodné pre učiteľov, študentov pedagogiky, zástupcov MVO.

ORGANIZÁTORI:
Komenského inštitút (Živica) a Generácia 3.0 (Nadácia Pontis)

INFO:
www.komenskehoinstitut.sk/EDUpoint
https://www.generacia30.sk/edupoint
Radoslav Plánička, planicka@zivica.sk, 0915 331 949

*Počet miest limitovaný: max 25 ľudí. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť max. 2 účastníci.

https://www.facebook.com/events/212546486357844/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.