International training for facilitators

Kdy:
27.11.2019 @ 08:00 – 1.12.2019 @ 16:00
2019-11-27T08:00:00+00:00
2019-12-01T16:00:00+00:00
Kde:
Nenačovice 80
266 01 Nenačovice
Česká Republika
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

MEZINÁRODNÍ VÝCVIK PRO FACILITÁTORY skupinových procesů
(english version is below)

Způsob této práce vychází z učení známého amerického psychoterapeuta
Scotta M. Pecka (knihy V jiném rytmu, Nevyšlapanou cestou).

27. 11. – 1. 12. 2019 v Lorien Nenačovice. První den se začíná v 9hod., každý další den končí v 19hod., poslední den pak konec v 17hod.

Registrace: https://forms.gle/LKLk932ZeRkFwT1F7

Tento výcvik je určen facilitátorům, lídrům, koučům, poradcům, konzultantům v oblasti vytváření a vedení týmu a změn, školitelům, členům záměrně vytvářených komunit, komunitním organizátorům, sociálním pracovníkům, psychologům, poskytovatelům sociálních služeb, duchovním a členům náboženských organizací a zájemcům o osobní, profesionální a duchovní růst.

Vedou američtí facilitátoři pod vedením Edwarda Groodyho z USA. Edward má více než padesátiletou zkušenost s CB v různých prostředích, včetně záměrně vytvářených komunit, budování firemních týmů a jejich vedení, ve vězení, v programech pro mládež, programy pro oběti sexuálního zneužívání, a mnoho dalších. V současné době je konzultantem prvního svého druhu 6-ti letého celostátního CB tréninkového a realizačního projektu ve městě Milwaukee ve státě Wisconsin ve USA. Též je kolega Boba Robertse, který používá CB ve věznicích a s bývalými pachateli. Edward je světový odborník v integraci CB do sociálních služeb, trestního soudnictví, budování firemních týmů a dalších praktických programů.

Cílem výcviku je sdílet znalosti a obsah z původního výcviku facilitátorů vyvinutého Dr. Peckem, stejně jako sdílet nové zkušenosti z průkopnických projektů CB, jako je projekt Milwaukee v USA. Trénink kombinuje CB proces, přednášky, zkušenostní cvičení, diskusi, hraní rolí a různé další metody k vytvoření silného a transformačního učení. Všichni účastníci obdrží výcvikový manuál a certifikát od institutu CBI.

Cena: Do 15.10. 460 EUR/11 500 Kč, Do 5.11. 510 EUR/12750 Kč, poté 560 EUR/14 000 Kč.Na učet: 670100-2203940341/6210, IBAN CZ96 6210 6701 0022 0394 0341, BIC BREXCZPPXXX

Místo: Nenačovice u Berouna

Kontakt: Hana Perglerová, +420 608 114 553, info@institutbk.cz
Více informací o obsahu výcviku na www.communitybuilding.live.

Registrace: https://forms.gle/LKLk932ZeRkFwT1F7

INTERNATIONAL COMMUNITY BUILDING FACILITATOR TRAINING

27. 11. – 1. 12. 2019 in Lorien Nenačovice, Czech Republic. First day we start at 9am, next days we finish at 7pm, and last day the end will be at 5pm.

Registration: https://forms.gle/LKLk932ZeRkFwT1F7

Based on the work of M. Scott Peck M.D. renowned bestselling author of The Road Less Traveled and The Different Drum

This training is for facilitators, social workers, psychologists, social service providers, counselors, team building and change management consultants, trainers, members of intentional communities, clergy & members of faith-based organizations, community organizers, and people interested in personal, professional or spiritual growth.

Training will be led by Edward Groody from the US. Edward has over 50 years of combined experience facilitating CB in a variety of settings including intentional communities, corporate team building, and leadership development, prisons, ex-offender programs, youth programs, diversity training, programs for victims of sexual abuse, jobs programs, and many others. He is currently the consultant on a first of its kind 6-year city-wide CB training and implementation project in the City of Milwaukee, Wisconsin in the United States. He was also colleague with Bob Roberts, who pioneered the use of CB in prisons and with ex-offenders. Edward ise the world’s leading expert in integrating CB into social service, criminal justice, corporate team building, and other practical applications.

The purpose is to share knowledge and content from the original facilitator training developed by Dr. Peck – as well as new learnings from pioneering applications of CB such as the Milwaukee project in the United States. The training combines CB process, lecture, experiential exercises, discussion, role play and various other methods to create a powerful and transformative learning experience. All participants receive a training manual and certificate from the Community Building Institute.

Price: Till 15.10. 460 EUR/11 500 Kč, Till 5.11. 510 EUR/12750 Kč, after 560 EUR/14 000 Kč.On account: 670100-2203940341/6210, IBAN CZ96 6210 6701 0022 0394 0341
BIC BREXCZPPXXX

Place: Nenačovice 80, Beroun, 10 min from Prague by car

Contact: Hana Perglerová, +420 608 114 553, info@institutbk.cz
More information about content of training is here www.communitybuilding.live.

Registration: https://forms.gle/LKLk932ZeRkFwT1F7

https://www.facebook.com/events/2133125443648456/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.