Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ a ZŠ Sezimovo Ústí

Kdy:
19.8.2019 @ 06:00 – 23.8.2019 @ 11:00
2019-08-19T06:00:00+00:00
2019-08-23T11:00:00+00:00
Kde:
Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí
9. května 489
okres Tábor
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

Letní škola Začít spolu:
kurzy pro vyučující MŠ a ZŠ v základní a rozvíjející úrovni

Vhodné pro čerpání ze šablon:
MŠ: I/2.1., I/3.2., 2.I/6 a, d, e, g
ZŠ: II/2.2. a, II/2.3., 2.II/6 a, d, e, g, i

Termín: 19. – 23. 8. 2019
Místo: 1. ZŠ Sezimovo Ústí
Časová dotace: 40 vyučovacích hodin
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu

Cena: 7.450 Kč, cena nezahrnuje ubytování, cestovné a stravu. Ubytování a obědy je možné přes SbS ČR rezervovat předem, cena ubytování 220,- / noc, obědy 70,-

Tradiční a oblíbené prázdninové kurzy jsou určené pedagožkám a pedagogům mateřských a základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, znalosti a praktické dovednosti, jak podle programu Začít spolu pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Jednotlivé semináře jsou vedené prakticky, opírají se o zkušenosti účastníků, lektoři jsou zkušení učitelé z praxe.

Základní kurzy pro MŠ a ZŠ zahrnují témata, která představují stavební kameny programu:
• Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu
• Podnětné prostředí třídy – centra aktivit
• Integrovaná tematická výuka a plánování úkolů do center aktivit
• Hodnocení a sebehodnocení
• Aktivní spolupráce s rodinou
• Inkluze – společné vzdělávání

Rozvíjející kurz MŠ je určen těm, kteří už mají se vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti, chtějí zvyšovat své profesní kvality a načerpat další inspirace pro práci v programu a podělit se o své dosavadní zkušenosti.
V rámci rozvíjejícího kurzu se budeme zabývat klíčovými otázkami vztahujícími se k plánování, realizaci a vyhodnocování pedagogické práce. Kurz bude zaměřen zejména na tyto oblasti: plánování obsahu vzdělávání – s důrazem na plánování do center aktivit, kooperativní učení, individualizace a diferenciace vzdělávání nejen při práci v centrech aktivit, vyhodnocování pokroků v učení dětí prostřednictvím portfolia dítěte, sebehodnocení dětí, jak rozvíjet spolupráci s rodiči a vést s nimi efektivně konzultace o pokrocích v učení dítěte, prezentace MŠ – jak rodičům i širší veřejnosti objasnit principy programu Začít spolu, týmová spolupráce a vzájemná kolegiální podpora podporující rozvoj programu Začít spolu v konkrétní MŠ.
Po celou dobu kurzu budeme pracovat se standardy pedagogické práce formulovanými v tzv. „Duhové knize“ (Kompetentní učitel 21. století – mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.

Rozvíjející kurz ZŠ je určený vyučujícím, kteří už mají se vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti, realizují výuku v centrech aktivit, promýšlí další kroky učení v návaznosti na potřeby svých žáků a chtějí zvyšovat své profesní kvality, načerpat další inspirace pro práci v programu a podělit se o své dosavadní zkušenosti.
Rozvíjející kurz je každý rok zaměřen na jiné klíčové téma, související s plánováním, realizací a vyhodnocováním pedagogické práce. Letošní kurz bude zaměřen na “královskou disciplínu” programu Začít spolu, a to je samotná práce v centrech aktivit. Zamyslíme se společně nad charakterem jednotlivých center, což nám pomůže vybírat pro jejich plánování vhodné nástroje a dětem nabízet rozvojové příležitosti pro jejich smysluplné učení.
Nejvíce vytěžíme z toho, co sami děláme (tedy z našich vlastních příprav do center aktivit), a obohatíme se o zkušenosti roční spolupráce s dalšími organizacemi (Sdružení Tereza, Hmat, RWCT), které nám pomáhají nasměrovat naši pozornost na potenciál jednotlivých center.

Finální náplň rozvíjejícího kurzu bude upravována přímo na místě, na základě vzdělávacích potřeb účastníků. Budete mít příležitost témata akcentovat ve vztahu k tomu, co cítíte jako důležité, potřebné popř. akutní. Cílem je, aby Vám byl kurz “ušitý na míru”.

Pokud se chcete přidat, stačí vyplněnou a naskenovanou přihlášku poslat na info@sbscr.cz
http://www.zacitspolu.eu/jak-se-prihlasit

https://www.facebook.com/events/2443562332537667/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.