Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Kdy:
9.3.2019 @ 08:00 – 10:00
2019-03-09T08:00:00+00:00
2019-03-09T10:00:00+00:00
Kde:
V.I.A.C.
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

Prejaviť úprimný záujem o človeka, dávať mu priestor aby sa naučil nachádzať odpovede na svoje otázky a preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. O tomto je koučovací prístup v práci s mládežou. Týmto programom získaš ideálnu metódu pre sprevádzanie mladých, ktorí chcú na sebe pracovať a nevyžadujú už tak dôsledné sprevádzanie, ale skôr podporu pre svoj osobný sebarozvoj. Veľmi prakticky rozvíja možnosti a kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, aby boli schopní individuálne koučovať mladých ľudí a podporovali ich v osobnom sebarozvoji. Je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať potenciál mladých, viesť ich k osobnostnému rastu, podporovať v aktívnom prístupe k životu a k hľadaniu vlastných riešení.

👉 Na konci programu si osvojíš kompetencie kouča a budeš ich vedieť cielene využívať v praxi.

👉 Školenie je veľmi praktické a v cene 285 Eur za celé vzdelávanie je zahrnutých 4+3+3 dni aj s ubytovaním, stravou pod vedením profesionálneho skúseného lektora Tomáša Pešeka, ktorý je súčasťou predsedníctva www.icf.sk.

👉 Tomáš Pešek, ACC – skúsený kouč a lektor s mnohoročnou praxou v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni. Takmer dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. Od zážitkových programov, kde pracuje priamo s mladými ľuďmi v organizáciách, cez kurzy pre pracovníkov s mládežou, až po individuálny či tímový koučing. Pôsobí ako lektor vo viacerých programoch (napr. Sokratov inštitútči Butterfly effect), a venuje sa aj inováciám v práci s mládežou a aktuálnym trendom medzi mladou generáciou. Najintenzívnejšie spolupracuje s organizáciami YouthWatch, PLUSKO, Prázdninová škola Lipnice, Trendwolves. Od septembra intenzívne spolupracuje aj s firmou Microsoft, pre ktorú školí učiteľov, ako efektívne a zaujímavo využívať technológie vo vyučovaní.
Podrobnejšie informácie o programe nájdeš TU.

👉 Podrobnejšie informácie o programe nájdeš tu: http://www.ozviac.sk/event/koucing-ako-specificka-forma-sprevadzania-mladych

👉 Prihlásiť sa môžeš do 20.01. 2019 tu: https://viac.typeform.com/to/JOFv2a

👉 TERMÍNY PROGRAMU:
8. – 11. 2. 2019
7. – 9. 3. 2019
8. – 10. 5. 2019

👉 Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné zúčastniť sa na všetkých troch termínoch a absolvovať min. 90% z celkovej časovej dotácie programu, čo predstavuje 58 hod.
Po absolvovaní programu získaš Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou.

👉 Program je akreditovaný MŠVVaŠ SR. (akreditácia v oblasti neformálneho vzdelávania, tzn. garantuje kvalitu, ale nie sú zaň školské kredity.)

Tento projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

https://www.facebook.com/events/912910415579366/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.