Intro to Adolescent Workshop – Prague | Jenny Höglund

Kdy:
19.5.2019 @ 07:00 – 15:00
2019-05-19T07:00:00+00:00
2019-05-19T15:00:00+00:00
Kde:
Montessori Institute Prague
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

The Introductory Adolescent Workshop is a 4-day workshop providing foundational Montessori theory and methodology for working with adolescents (12-18 years). Lecture topics focus on describing the developmental needs of the adolescent and the components of an adolescent program, including the prepared environment, the role of the adult, and the plan of work and study.

The course provides a vision of a Montessori adolescent community. Participants will leave with the key elements of an engaging adolescent environment to apply in their unique communities.

Workshop lecturer Jenny Höglund is an AMI elementary (6-12) trainer and also has AMI priamry (3-6) diploma. Jenny co-founded the MONTESSORISKOLAN LÄRA FÖR LIVET in Sveden in 1995 and has taught elementary and adolescent students for over 24 years as well as serving as head of school since 2006.

Participants will receive an AMI Certificate (35 hours) upon completion of the workshop.

————————————————————————————–

Čtyřdenní úvodní workshop o adolescentech nabídne základní montessori teorii a metodiku pro práci s adolescenty (12 – 18 let) Témata lekcí se zaměřují na popis vývojových potřeb adolescentů a složení programu pro adolescenty, především na připravené prostředí, roli dospělého a plány práce a studia.

Kurz představí vizi montessori komunity pro dospívající. Účastníci odejdou se znalostí klíčových prvků adolescentního prostředí, které bude aplikovatelné do jejich konkrétních komunit.

Lektorka workshopu Jenny Höglund je AMI trenérka 6-12 a absolvovala také výcvik 3-6. V roce 1995 Jenny spoluzaložila školu MONTESSORISKOLAN LÄRA FÖR LIVET ve Švédsku a více než 24 let učí studenty na základní i střední škole. Od roku 2006 je také ředitelkou školy.

Po ukončení workshopu získají účastníci AMU certifikát (35 hodin).

Workshop bude pro zájemce tlumočen do češtiny. (120 EUR)

https://www.facebook.com/events/219759682259194/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.