Co je v našem chování vrozené vs. naučené

Kdy:
3.2.2019 @ 13:00 – 14:30
2019-02-03T13:00:00+00:00
2019-02-03T14:30:00+00:00
Kde:
Městská knihovna v Praze
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

Co je v našem chování vrozené vs. naučené?
Přednáška

Přednáška se snaží objasnit, jaký je podíl genů a prostředí na chování a prožívání. V přednášce bude přiblížen nejnovější výzkum toho, co je v našem chování vrozené a co je naučené (nature and nurture) a jaký prostor zbývá pro modifikace během vývoje jedince. Jako příklad ukazatele neuroticismu coby vrozené vlohy k nízké odolnosti vůči stresu bude zmíněna schopnost číst výrazy tváří jiných lidí.

Cyril Höschl je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Pro léta 2007–2008 byl zvolen prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008–2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM).

Cena: 100 Kč

Další akce filmového festivalu NA HLAVU: http://festivalnahlavu.cz/program/

https://www.facebook.com/events/290617871647638/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.