Beseda: Sebeřízené vzdělávání – Most

Kdy:
6.5.2019 @ 15:30 – 18:00
2019-05-06T15:30:00+00:00
2019-05-06T18:00:00+00:00
Kde:
Rodinné centrum Spojené světy
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

Beseda se Svobodou učení v rámci kampaně za Sebeřízené vzdělávání se koná 6. 5. 2019 od 17:30 v RC Spojené světy, Lomená 45/ 4, Most.

Přijďte se s námi setkat, poznat se, diskutovat, čerpat i sdílet zkušenosti, síťovat, začít a rozvíjet spolupráci.

Apel Svobody učení nejlépe vystihuje o čem beseda bude.
Těšíme se na Most a na Vás.

Akci i pořadatele můžete podpořit dobrovolným příspěvkem na místě.

Apel Svobody učení

VYTVOŘME POPTÁVKU PO SEBEŘÍZENÉM VZDĚLÁVÁNÍ
Staňte se spolu s námi součástí celosvětového hnutí za SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ jako legitimní legální možnosti způsobu vzdělávání.

Ve spolupráci SVOBODY UČENÍ, jednotlivých lidí, škol, iniciativ a organizací vnímáme potenciál ke změně stávajícího paradigmatu.

Aktivně spolupracujme na masivní osvětové kampani za SEBEŘÍZENÍ ve všech oblastech života, včetně učení. Poptávka po sebeřízeném vzdělávání je klíčovým nástrojem změny. Vytvořme ji!

CO JE CÍLEM?
Cílem Svobody učení je legitimita sebeřízeného vzdělávání (SV) jako jednoho z legálně možných způsobů vzdělávání. Uvědomujeme si, že sebeřízení v procesu učení může být synonymem pro sebeřízení v životě. Jako takové je SV fundamentálním předpokladem celoživotního vzdělávání. Sebeřízení považujeme za chování podmiňující svobodu člověka.

Lidé – děti, mladí lidé, dospělí řídí svůj život. Jsou zodpovědní za způsob života, včetně vzdělávání. Učí se dobrovolně co, kdy, kde, jak a s kým se rozhodnou. Vznikají centra SV i školy implementující model SV.

JAK A KUDY DO CÍLE?
Participujme na intenzivní mediální kampani.
Kalibrujme společně jazyk, v němž myslíme a jímž mluvíme. Vystupujme jednotně vůči státní správě i médiím.
Buďme spolu – setkávejme se, diskutujme, síťujme a kooperujme. Podporujme se v důvěře v sebe a děti, v následování vlastních potřeb, zájmů, talentů, přijetí zodpovědnosti za život, včetně učení.

PROSTŘEDNICTVÍM ÚČINNÉ INTENZIVNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ
RŮZNORODÝM PORTFOLIEM INFORMAČNÍCH AKCÍ

besedujme ¦→ promítejme tematické filmy ¦→ pořádejme festivaly ¦→ publikační činností ¦→ poradenstvím ¦→ medializací ¦→ vzájemnou inspirací ¦→ sdílením dobré praxe

Mnohem snáz důvěřujeme sobě, dětem i procesu sebeřízení, včetně sebeřízení ve vzdělávání, existuje-li stabilní, kooperující, rozrůstající se podpůrná síť.

Nabízíme Vám tímto spolupráci se Svobodou učení, zapojenými iniciativami, organizacemi, školami i jednotlivými lidmi. Pojeďte s námi besedovat do regionů! Dejte nám vědět o Vašich vlastních nápadech na spolupráci! Začněme hned teď!

Vyjádřete zájem a jdeme do toho! Napište nám na info@svobodauceni.cz

Vytvořme poptávku po sebeřízeném vzdělávání!

Kampaň za Sebeřízené vzdělávání
https://www.facebook.com/events/2297327923844461/

Apel Svobody učení k tisku a šíření
http://www.svobodauceni.cz/SU_APEL_2019.pdf

https://www.facebook.com/events/324678418219719/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.