Tři semináře s Thomasem Pedrolim v Praze

Místo: Praha, Letohradská 1 (budova školy)

Cena: jeden seminář 3.200Kč, trilogie 7.200Kč

Přihlašování: Jana Kočí, tel. 777 351 477, jana.koci@gmail.com

13.-14.10.2018 Peníze

Sobota: 9.00 – 21:00

Neděle 9.00 – 18:00

Peníze jsou čistá energie, která plyne životem. Na semináři prozkoumáme naše postoje k penězům, odkud vstoupily do našeho života. Jak rozpustit vzory, které už nechceme. Rozdíl mezi darováním, kupováním a půjčováním peněz. Vděčnost a přirozený proud peněz.

Jedná se o první setkání z cyklu tří témat, která jsou ve společnosti často tabuizovaná – peníze, sexualita/intimita, síla/moc. Čekají nás tedy tři víkendy, můžete se ale účastnit pouze jednoho z nich.

V říjnu prozkoumáme:
Naše postoje k penězům a jiným oblastem života
– Jak tyto postoje vstoupily do našeho života
– Jak rozpustit vzory spojené s penězi, které už nechcete
– Povaha peněz – bohatý a věčný proud energie
– Síla a peníze – manifestace v našem životě
– Vděčnost – za příjem i výdaj
– Rozdíl mezi darováním, kupováním a půjčováním peněz
– Peníze a intimita – jak mohu rozpoznat, když používám peníze jako náhradu za intimitu?
– Proces rozpouštění vlastních bloků

1.-2.12.2018 Sexualita jako zdroj radosti v životě

Zjistíme jaká obecná nedorozumění panují ve společnosti o  sexualitě. Mužský a ženský přístup. Zdroj kreativity, energie a radosti ze života. Sdílení a hlubší pochopení reality.

16.-17.2.2019 Potřebujeme sílu, abychom mohli být tvůrčí

Prozkoumáme povahu tvůrčí síly. Zjistíme vlastní vzory týkající se moci. Blíže se podíváme na trojúhelník „pomocník – agresor – oběť“. Ukážeme si nástroje pro zacházení s energií přirozeným způsobem.

Thomas Pedroli se narodil v Holandsku. Po mnoho let se věnoval hudbě a meditaci. Objevil v sobě dar „naslouchání mezi řádky“. Během tohoto naslouchání často intuitivně vycítí potenciál daného člověka, skupiny nebo organizace. Jako hudebník v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie pracoval 7 let. Působil 19 let jako třídní učitel na waldorfských školách. Je zván na workshopy po celé Evropě, USA, Rusku i Japonsku.

Místo: Praha, Letohradská 1 (budova školy)

Cena: jeden seminář 3.200Kč, trilogie 7.200Kč

Přihlašování: Jana Kočí, tel. 777 351 477, jana.koci@gmail.com

Více informací www.intuitivnipedagogika.cz

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.