8.4. Organická architektura pro výchovu a vzdělávání

V přednášce se objeví témata: souvislost vývoje lidského vědomí a architektury, pravda, krása a dobro v architektuře waldorfských škol, ukázky sociálního umění vytvářeného skupinovou prací, živé formy a tvary pro zdravý vývoj člověka, principy iniciativy při vzniku nových projektů, ukázky staveb škol z Ruské rodové školy, Solviku a dalších.