Alfred Adler ( 1870 – 1937)

Je neklamným svědectvím praktického významu vědecké teorie, jestliže její cent­rální pojmy vejdou do obecného povědomí a zdomácní v lidovém jazyce. Někdy zdo­mácní dokonce natolik, že příslušné odborné termíny se transformují do slangové podoby. Dnes běžně užíváme lidového výrazu „mindrák“ a o člověku, který trpí „mind­ráky“, říkáme expresívně, že je „zamindrákovaný“. … Číst dále

Marie Montessori (1870-1952)

Významným vkladem italské pedagogiky do pedagogiky světové je dílo Marie Montessoriové, jedné z největších představitelek reformního pedagogického hnutí, směřujícího k osvobození dítěte od jednostranně autoritářské výchovy, v níž hlavní slovo má učitel a dítě se jen řídí jeho pokyny.

Montessoriová však zaujímá uvnitř tohoto tzv. pedocentrického směru zvláštní postavení. Uznávala … Číst dále