Školení učitelů. Supervize a mentoring

Doprovázení a mentoring učitelů. Školení učitelů v inovativních metodách, pomoc při zavádění  systémových změn ve škole. Tvorba rozvrhu šitá na míru potřebám dětí. Pomoc při řešení konfliktů mezi dospělými. Práce s rodičovskou komunitou formou přednášek a workshopů.

Můžeme přijet k vám do školy na jeden den nebo část dne (jednorázově či opakovaně) a pracovat na tématech, které jsou pro vás důležité:

Jednorázová či pravidelná supervize týmu učitelů / vedení školy

Hospitace na hodinách a zpětná vazba k vyučování

Řešení konfliktů, pomoc se znovunastolením vztahů a rovnováhy mezi hlavními aktéry

Pomoc s převedením idealistických vizí do praktické reality – včetně tvorby týdenního rozvrhu a ročního plánu projektů

Práce s kolegiem učitelů / rodičovskou komunitou formou přednášek a workshopů na tyto témata:

  • O vnější a vnitřní motivaci. Jak to dělat, abychom děti nemuseli do učení nutit?
  • Výhody a nevýhody známkování a slovního hodnocení
  • Vnitřní diferenciace ve výuce – jak pracovat s různými úrovněmi žáků najednou
  • Řešení konfliktů mezi dětmi
  • Klima ve třídě a čím ho můžeme ovlivnit
  • Vývojová psychologie školního dítěte a co z toho plyne pro školní praxi a domácí výchovu
  • Psychologie dospívání aneb jak a co učit v době puberty. Výchova kluků a dívek.
  • O vztahu mezi učitelem a rodičem. Řešení konfliktů mezi učiteli a rodiči ve školách

V uplynulých letech jsme pomáhali těmto škol(k)ám:

ZŠ Letohradská Praha (intuitivní třídy), Škola Jedna Radost Poděbrady, Dětský klub Klíček Brandýs nad Labem, ZŠ Purkrabka Škvorec, Škola Dobromysl Plzeň,  ZŠ Světice, ZŠ Letokruh Brno, MŠ Králíky a MŠ Horní Čermná, ZŠ Krásná Lípa, Gymnázum na Zatlance Praha, Schkola Hartau (Německo)

S chodem vaší školy vám pomůže:

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D., vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V zahraničí navštívil celou řadu svobodných škol – Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a Sri Aurobinda a desítky waldorfských škol. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.