Rozvíjíme čtenářství a kritické myšlení doma i ve škole

Kurz o podpoře a výuce čtení! Připravili jsme kurz pro každého, koho zajímá výuka počátečního čtení, podpora čtenářství a rozvoj kritického myšlení u dětí (žáků, studentů).

Kurz může posloužit jako základní vhled do této problematiky průvodcům v alternativních školách a lesních mateřských školách, stejně tak rodičům, kteří chtějí podpořit své děti ve čtení.

Kde: Svobodná škola Praha, Přístavní 11, Praha 7
Kdy: 3.11., 4.11., 18.11., 2.12.

Lektorka: Šárka Hausnerová

Cíle kurzu:
Absolventi kurzu:
– se seznámí se základními metodami výuky počátečního čtení a základními čtenářskými strategiemi: analyticko-syntetická, genetická, splývavé čtení atd.
– se naučí individuálně přistupovat k potřebám dítěte při osvojování čtení,
– se naučí v praxi zařazovat aktivity před čtením, při čtení a po čtení;
doplňovat metody z kurzu svými vlastními nápady a adaptacemi tak, aby jejich vlastní postupy respektovaly základní principy toho, jak se člověk učí, a aby byly opravdu cílené a účinné
– se seznámí s výukovými materiály pro podporu čtenářství a aktuální dětskou beletrií

Kurz je možné absolvovat jako akreditovaný v systému DVPP.

Program:
Setkání 1 (6 hodin) 3.listopadu 2018:
Základní metody výuky počátečního čtení: analyticko-syntetická, genetická, splývavé čtení a jejich vliv na rozvoj kritického myšlení
Co je to čtenářská gramotnost? Základní postupy, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost při počátečním čtení

Setkání 2 (6 hodin), 4.listopadu 2018:
Základní principy čtení a učení (model E-U-R). Aktivity před čtením, při čtení a po čtení. Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u čtenářů?
Práce s naučným textem.

Setkání 3 (6 hodin), 18.listopadu 2018:
Co jsou čtenářské strategie a dovednosti? Jak začít s rozvojem čt. strategií? Práce s narativním textem.

Setkání 4 (6 hodiny), 2.prosince 2018
Čtenářské strategie a kritické myšlení v různých vzdělávacích oborech. Systém postupného rozvíjení čt. strategií. Prezentace vlastní zkušenosti s aktivitami před čtení, při čtení a po čtení.

Lektorka: Mgr. Šárka Hauznerová, certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Cena celého kurzu: 2900,-
Cena jednoho setkání: 900,-
(platba převodem z účtu)

Přihlášky zde.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.