Rebeca Wildová – Svoboda a hranice

Rebeca Wildová – Svoboda a hranice, láska a respekt, Dharmagaia 2010, strana 132n…

,,… že schopnost pravidla vůbec vnímat nesouvisí s předpisy nebo poučováním, ale je to jeden z vývojových procesů. Dokázat zacházet s pravidly, to se člověk nenaučí najednou.“

,,Dítě, které přijde do školky poprvé ve třech nebo čtyřech letech, si s sebou přináší různé předpoklady. Pokud mělo dostatek prožitků jasných hranic v prostředí, které odpovídalo jeho skutečným potřebám, může si z takových prožitků vytvořit pravidlo. Zevšeobecní tedy jednotlivé zkušenosti a takové zobecnění předpokládá rozvoj příslušných vnitřních struktur. Pokud byly prožitky hranic spíše sporadické, rozporuplné nebo zmatené a spojené s nevhodným prostředím, je pak schopnost chápat pravidla nespolehlivá jako špatně utkaná síť. Navíc nejde jen o to, aby byly hranice v souladu s prostředím, ale také o to, jakým způsobem byly stanoveny.“

,,Pravidelné prožitky hranic vytvářejí vnitřní neurologickou síť, do které dítě může ,,chytat pravidla“. Dětský organismus potřebuje k nasbírání dostatku zážitků s hranicemi, aby byl schopen pravidla uchopit, asi tři roky. Tím ale není rozvoj v žádném případě uzavřen, nýbrž probíhá i ve všech dalších letech dětského vývoje.“

,,Je zřejmé, že čím je spontánní aktivita dítěte intenzivnější a čím bohatší je prostředí, tím dítě prožívá střety s hranicemi častěji a mnohotvárněji oproti tomu dítěti, které tráví mnoho času vsedě v monotónním prostředí nebo před televizí.“

,,Z počátku dítě prožívá hranice díky autoritě dospělého nebo neoblomnosti přírodních zákonů. Ale brzy se hranice a pravidla stanou součástí repertoáru volných her. Místo aby dítě zůstalo obětí hranic, stane se jejich tvůrcem a začíná s nimi experimentovat.“

Další ukázky z knihy naleznete zde:

http://www.dharmagaia.cz/knihy/svoboda-a-hranice-lska-a-respekt/03_Wildova_minibook.pdf

O problematice hranic a svobody, zodpovědnosti a důvěry si můžete přijít povídat s Janem Kršňákem již tento čtvrtek do studia ITAKA na pražských Vinohradech. Vezmeme to řádně ze široka a dostaneme se až k jednotlivostem. A také budete moci nahlednout do výše citované knihy a případně si ji i koupit. Ale hlavně si přijďte povídat o důvěře ke svobodě. Jste srdečně zváni!

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.