Pôvodná hra – primary play – tri dni akcie bez slov

Tri dni v hre – zážitkový kurz pôvodnej komunikácie a života bez slov.
Lukas Konig upravil koncept „original play“ intuitívnou pedagogikou.

Komu je kurz určený
— partnerom rozvíjajúcim partnerskú komunikáciu – láska, sympatie, vášeň, chuť na milovanie, to všetko vzniká mimo slov na základe jemných signálov neverbálnej komunikácie
— učiteľom – deti v škole majú stále veľmi slabú schopnosť vnímať a komunikovať slovami, učitelia s dobre rozvinutou komunikáciou mimo slov používavajú v škole len 20% slov a stačí im to. Deti, najmä chlapci pri záplave slov rýchlo zatvárajú uši v rámci sebazáchovných inštinktov. Naučte sa vyjadrovať mimo slov. Naučte sa dávať pokyny mimo slov. Naučte sa dávať hranice bez slov.
rodičom malých nehovoriacich detí – Deti sú od narodenia schopné plne komunikovať a vyjadriť svoje pocity i potreby a táto schopnosť sa zo dňa na deň rozvíja. Deti nepotrebujú slová na vyjadrenie dôvery, či nedôvery, smútku, radosti, túžby, atd. Ak im začneme podsúvať slovnú komunikáciu príliš skoro, lebo nedokážeme s nimi komunikovať bez slov, je to, akoby na nás niekto prehováral po čínsky – síce sa postupne naučíme porozumieť číňanom, ale stojí nás to úvodnú frustráciu z neporozumenia a osamelosti medzi „číňanmi“. Rodič zručný v neverbálnej komunikácii sa dokonale dohodne s dieťaťom bez slov na čomkoľvek vrátane vymedzenia zdravých hraníc. A slová dieťa zapojí do svojho života, keď bude chcieť v atmosfére prijatia a porozumenia, nie preto, lebo musí prežiť medzi „číňamni“, ktorí mu nerozumejú
— pre rodičov akýchkoľvek detí – pôvodná hra je výbornou súčasťou daždivých sobôt pre celú rodinu – je to jedinečná príležitosť, ako byť skutočne spolu a dosýta sa nasýtiť prítomnosťou svojich blízkych takých, akí skutočne sú
–terapeutom – pôvodvodnú hru môžete ľahko zamerať na terapeutické procesy účastníkov – to býva veľmi silný a liečivý zážitok

„Pôvodná komunikácia mimo slov je základom našej podvedomej komunikácie, podvedomých rozhodnutí, podvedomých reakcií. Malé deti do 2 rokov jej rozumejú perfektne, preto sa dokážu dorozumieť s deťmi rôznych kultúr ľahko a bez slov. Často si myslíme, že ako rastú, zabudnú ju. Pôvodnú komunikáciu sme však nezabudli, len nám ju komunikácia a myslenie v slovách prekrylo. Avšak sympatie a dôvera k druhému človeku vzniká a zaniká najmä na poli pôvodnej neverbálnej komunikácie – u praľudí. Pôvodnou hrou sa naučíme vnímať a rozvíjať pôvodnú komunikáciu. Je to zábavné a často aj terapeutické – vstupujeme do hlbších vnútorných procesov, ktoré sa neverbálne otvárajú i čistia ľahšie.
Pri slovnej komunikácii sme muži, ženy a deti akoby z troch cudzích planét, robíme to veľmi odlišne. V pôvodnej komunikácii sme si však podobní, preto dokážeme lepšie porozumieť a dohodnúť sa. “

Ako to bude prebiehať – budeme mať 7 formálnych stretnutí:
piatok 17-19 a 20-21
sobota 8-12 a 15-17 a 20-21
nedeľa 8-12 a 14-15
Lukas nás bude sprevádzať hrou. Na začiatku slovne inštrukciami a pravidlami. Potom vojdeme do hry. Samotná hra prebieha tak, že vo vymedzenom území na mäkkých žinenkách a matracoch trávime čas bez slov. Po úvodnom zmätení príde nuda a po nude sa spravidla začnú diať veci. Z vášho vnútra chodia nápady a impulzy, čo vás láka urobiť a s kým. Niekedy hráči pripomínanú klbko mačiat, niekedy červov, kto potrebuje odíde si do samoty. Lukas vkladá do hry rôzne impulzy. Každý deň bude po hre priestor pre slovné zdieľanie skúseností a zážitkov, pre procesnú prácu v svojom vnútri.

https://youtu.be/A1MB7_1zvRs

Viac tu: http://www.kurzydveruky.sk/products/a6-8-10-2017-povodna-hra/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.