Otevřený dopis přátelům inovativního vzdělání

Vážení přátelé inovativního vzdělání,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o podporu. Nechceme ji zadarmo, nabízíme Vám za ní knihu. A ne ledajakou.

Nabízíme Vám první dokumentární knihu o inovativních školách v ČR.

 

Jmenuje se Jak se učí živě? a pro náš Institut ji napsali Lucie Kramperová a Jan Kršňák. Je to kniha rozhovorů se zakladateli, řediteli a průvodci inovativních škol. Je to kniha s kaňkami.

Napadlo nás, že existuje dostatek rozmanitých teoretických pohledů na pedagogiku, ale že zcela chybí ucelený pohled na to, co se v alternativních, komunitních, lesních či jinak inovativních školách skutečně odehrává.  Proto jsme se rozhodli zeptat se přímo těch, kteří se do dobrodružství zvaného inovativní školy odvážili pustit. Ve třinácti rozhovorech o třinácti školách vyprávějí, co je vedlo k založení vlastní školy, jaké při tom zažívali a zažívají pocity, jaké jsou problémy a úskalí vedení školy, v níž usilují o jiné přístupy k učení, k dětem i sami k sobě. Je to velmi inspirativní kniha plná zážitků a především zkušeností. A vyprávění o dětech, které se rády učí a jsou smutné, když jsou zrovna prázdniny, protože nemohou jít do školy…

V knize vycházejí rozhovory s těmito školami: ZŠ Edisona, Lesní komunitní škola Bezinka, ZŠ Labyrint Lhota, Scioškola Olomouc, ZŠ Kairos, Komunitní škola Roztoky u Prahy, Lesní komunitní škola Dítě v lese, Koventinka, Komunitní lesní škola ZeMě, ZŠ Lipová, ZŠ Duhovka, Můj projekt, ZŠ Na rovině v Chrudimi

Doufáme, že kniha může napomoci nejen těm, kteří se rozhodují, zda si nezaložit vlastní školu, ale přejeme si, aby též inspirovala a nabídla podporu těm, kteří již na poli alternativního vzdělání působí. A v neposlední řadě toužíme představit svět živých škol všem rodičům, kteří uvažují o tom, že by jejich děti měly chodit do jiné školy, než do své spádové. Tato kniha jim pomůže se rozhodnout. Pomůže jim nahlédnout, jaké to v alternativních školách je. Pomůže jim zahlédnout, co v takové jiné škole bude jejich dítě zažívat.

A proto se na Vás obracíme s žádostí o podporu. Aby dopad knihy na atmosféru v českých a slovenských školách byl co nejvýznamnější, rádi bychom ji vydali ve větším nákladu (2000ks). Proto jsme založili crowdfoundingovou kampaň na www.startovac.cz/projekty/jak-se-uci-zive , jež se pomalu blíží svému vyvrcholení. Rádi bychom, aby se nám povedlo potřebnou sumu sesbírat, neboť jinak hrozí, že kniha vyjde pouze v malém nákladu a velmi brzy se tak stane legendárně nesehnatelnou knihou, o níž všichni ví, že někde je, ale málokdo ji skutečně viděl. Což bychom neradi. Pokud se rozhodnete vydání knihy podpořit, zašleme Vám ji ihned po vytištění, v únoru 2018, až k Vám domů. Anebo si můžete zvolit jinou formu odměny. Děkujeme!

            Pokud máte pocit, že je naše kniha smysluplným projektem, DO KONCE ROKU, můžete svým dílem přispět k našim snahám o šíření myšlenek inovativního vzdělávání.

Vyjde to!

I díky Vám…

Ukázky z knihy můžete nalézt zde: www.startovac.cz/projekty/jak-se-uci-zive/novinky/ anebo na našich stránkách www.inovativnivzdelavani.cz.

Ještě jednou díky za Vaši podporu!

Tým Institutu pro podporu inovativního vzdělání

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.