Original Play: Důvěra místo strachu

Pro velký zájem k nám do ČR již po čtvrté přijede Fred Donaldson a bude nás učit Original play, metodu uznanou UNICEF jako prevence násilí. Budeme se učit jak komunikovat beze slov, jak láskyplně přijímat, jak si hrát bez vítěze a bez poraženého. Sebezkušenostní seminář rozvíjí schopnost otevřeně komunikovat, tvořit prostor důvěry a bezpečí. Original play umožňuje jednat i s agresivním komunikačním partnerem. Seminář je vhodný zejména pro rodiče a pedagogy.

Tradičně, již po čtvrté, se potkáme na jaře a budeme se učit komunikovat hrou bez vítěze, bez utlačovaného a bez násilí.

Original Play® rozvíjí sociální dovednosti, odbourává strach a agresi. Je uznána UNICEF jako prevence násilí. Pomáhá nejen rodičům, pedagogům a terapeutům, ale i managerům a obchodníkům navazovat komunikaci na bázi důvěry. Praxe Original Play® je užitečná v každodenním životě.

Workshop je věnován převážně rodičům a pedagogům. Po jeho absolvování je možné metodu samostatně praktikovat.

Přednáška se uskuteční v pátek 13.4. od 19:00 ve Waldorfské ZŠ, Plovdivská 8, 616 00 Brno
Workshop má sebezkušenostní formu a uskuteční na stejném místě ve dnech 14.4. a 15.4.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ:
https://goo.gl/forms/0LWOxDdfBOzgZzUE2

Účastníci workshopů se učí:
– jak řešit spory a rivalitu v soukromém i profesním životě
– jak dosahovat pocitů bezpečí, sounáležitosti a důvěry ve vztazích s ostatními
– jak zacházet se stresem a strachem
– jak zvládat změny a překvapení
– jak lze měnit zlost a agresivní a násilné vzorce chování směrem k laskavosti, péči a otevřenosti
– jak zlepšit emoční flexibilitu a sebeúctu
-jak lze rozvíjet neverbální mezilidskou komunikaci

Plakátek: http://www.hraprozivot.cz/seminare/

O. Fred Donaldson, Ph.D. si již více než 35 let hraje s nesčetnými lidmi každého věku, i s volně žijícími zvířaty – např. vlky, delfíny a medvědy. Přitom odhalil společný jmenovatel těchto her, který nazval Original Play®. Pracuje s dětmi se speciálními potřebami, s dětmi z kulturně odlišných prostředí, se sportovci i managery. Ve hře s nimi sdílí svět beze strachu a násilí, svět důvěry a hravé radosti.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK — Přednáška: 200 Kč. Workshop s přednáškou 3.100Kč. Tlumočení zajištěno.

www.originalplay.eu
www.hraprozivot.cz

kontaktní email: h.dynkova@email.cz

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.