O NÁS

Naše poslání

Náš institut vzniká jako platforma pro nové, inovativní a alternativní proudy ve vzdělávání. Naším cílem je zprostředkovávat pokud možno nezaujaté informace o nových proudech, iniciativách a školách, jednotlivých vzdělávacích metodách. Spolu s našimi partnery pořádáme besedy a semináře o vzdělávání, určené nejširší veřejnosti. Organizujeme rozšiřující vzdělávání pro učitele, ředitele a zakladatele škol. Propojujeme učitele, rodiče a pedagogické odborníky napříč názorovými proudy, chceme být platformou dialogu mezi nimi. Zároveň poskytujeme poradenství při zakládání nových škol a doprovázíme školy stávající. Začínáme budovat databázi dostupné literatury a multimediálních zdrojů.

Ředitel:

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D., vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V zahraničí navštívil celou řadu svobodných škol – Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a Sri Aurobinda a desítky waldorfských škol. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.

Zástupce ředitele:

Jan Kysela pro Institut zajišťuje koordinaci projektů a spolupráci s partnerskými organizacemi. Zkušenosti s různými vzdělávacími systémy nabíral v Anglii, Singapuru, Španělsku, Německu a na Novém Zélandu. Po návratu ze svých studií pomáhal s rozjezdem organizace EduFórum. Je jedním ze zakladatelů Školy 21 a dále Vily Flora - centra pro rozkvět společnosti. Zajímá se o rozvoj inovativních přístupů ve vzdělávání, všímavou výchovu a meditace. Půl roku strávil v klášterech na Srí Lance, v Myanmaru, Anglii a Francii. V současné době se podílí na rozvoji Svobodné školy Praha a nově vznikající mezinárodní školy Beautiful minds.

Správní rada:

Tomáš Feřtek je spoluzakladatel a tiskový mluvčí obecně prospěšné společnosti EDUin, která informuje veřejnost o školství a vzdělávání, a iniciovala vznik sítě škol se značkou Rodiče vítání. Je autorem několika servisních příruček pro školy, publikuje články o vzdělávání v novinách a časopisech.

ing. Jiří Krčmář je předseda spolku Waldorfská iniciativa Praha, který při státní ZŠ v Letohradské ulici v Praze podporuje třídy s waldorfskou a intuitivní pedagogikou. Ve spolku má na starost strategický rozvoj, komunikaci a výběr učitelů. V institutu se zabývá hledáním učitelů a jejich propojováním s nově vznikajícími školami, školkami a iniciativami. Vystupoval na Festivalu Evolution a InoEduFestu v Praze i Olomouci.

Mgr. Jindřich Monček je ředitel, učitel a zakladatel školy Jedna Radost v Poděbradech. V roli lektora a mentora podporuje rozvoj učitelů, zabývá se tématem proměny školy na otevřenou, komunitní a učící se organizaci. Vystupoval na Festivalu Evolution a na InoEduFestu.

Další členové týmu:

Mgr. Mario Večerek se od svých studií na pedagogické fakultě zabývá alternativním školstvím. Tento zájem jej zavedl na Kavkaz do školy M.P. Ščetinina. Na základě přednášek o unikátní Ščetininově škole vznikl v roce 2009 osvětový cyklus besed a seminářů "Škola života", který již v rámci několik let představuje témata výchovy a vzdělávání a spoustu zajímavých hostů. V Praze začal systematicky studovat Montessori a intuitivní pedagogiku. Spolupracoval s několika Montessori MŠ. Působil v rámci Montessori ZŠ Duhovka a spolupracuje s Institutem Duhovka. Od září 2016 působí jako třídní učitel na Základní škole Labyrint Lhota u Opavy.

Ing. Lucie Kramperová. Již téměř 6 let jsem mámou, dnes již 2 školkových slečen, což mi dává tvořivý potenciál a smysl. Děti mi mimo jiné daly možnost podívat se do sebe a do svého dětství, a proto jsem se dostala ke vzdělávání resp. inovativnímu vzdělávání, kam mě to vlastně celý život táhne, přestože jsem se pohybovala v procesních sférách mezinárodních společností. Mám ráda, když se „věci“ dělají jinak a vzdělávání mám jako hodnotu, ale vím, že nejvíce se učíme vlastními životními situacemi. I proto jsem ráda, že se mohu účastnit koordinace aktivit Institutu, který se smysluplnou činností snaží v oblasti vzdělávání přirozenou cestou něco dělat. Úkol každého člověka je jedinečný a jedinečná je také příležitost splnit jej. Pokud se potkáme s lidmi, s nimiž můžeme něco smysluplného tvořit v celku a zároveň to bereme jako učení se, pak to jde samo.

Mgr. Šárka Hauznerová je ředitelkou a pedagožkou ve Svobodné škole Praha. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Deset let působí profesně v oblasti vzdělávání mládeže, v roli pedagožky, manažerky a koučky. Absolvovala psychosociální výcvik a výcvik v koučování.  Ve volném čase se věnuje józe, turistice, výtvarným aktivitám a sebepoznávání.

Mgr. Jan Kršňák umí číst a psát. Rád si hraje, zahrává a rád vypráví příběhy. Po dokončení magisterského studia si udělal tři a půl roku prázdnin. Později slušně odejit z univerzitního prostředí pro příliš živoucí přístup k životu a výuce. Zabývá se především viděním a vším, co s viděním souvisí, např. představivostí dětí a dospělých v digitálních prostředích, obrazotvorností vzdělávacích systémů nebo filosofií. Prosazuje, aby se slovo ,,okamžik“ psalo ,,oka mžik“. Věří, že ať už se v dnešní době stane cokoli, dobře to dopadne, resp. dopadá, neboť naše doba dopadá právě nyní, v tomto oka mžiku. V Institutu pro inovativní vzdělávání se věnuje jeho internetovému obrazu a občas někde vypráví příběhy o tom, jak funguje svět a hraje intuitivní hry, což se navzájem vylučuje, ale jeho jako by to nezajímalo.

Jana Kočí Zakladatelka Lví Brány. Sama sebe poznala celkem nedávno a stále se učí poznávat zákonitosti světa. Od střední školy se zajímá o ekonomii a podnikání. Její nadšení a odvahu realizovat osobní i pracovní výzvy nelze přehlédnout. Umí k sobě přitáhnout lidi, kteří dokáží s důvěrou a otevřeností spolupracovat a tvořit. Necelých 10 let čerpala zkušenosti v telekomunikační firmě. S příchodem vlastních dětí se její cesta ubírala směrem k rodině a vzdělávání, od tud pak do různě menších či větších nestátních organizací. Jako zakladatelka Lví Brány si našla své místo v řízení projektu, marketingu a vše co souvisí s chodem organizace. Ráda by rozehnala známá tabu jako je vztah lidí k penězům a sexualitě, což jsou témata propojená se základní čakrou. Miluje volný tanec a zajímá se o duchovní rozvoj. S Institutem spolupracuje na organizování setkání intuitivní pedagogiky.

PhDr. Romana Trusinova, Ph.D. je socioložka pracující v Sociologickém ústavu Akademie věd. O vzdělávání se začala zajímat v souvislosti s výchovou vlastních dětí. S Institutem pro podporu inovativního vzdělávání spolupracuje ve víře, že zlepšení způsobů vzdělávání dětí pozitivně ovlivní podobu celé společnosti.

Mgr. Silvie Pýchová pracovala na gymnáziu a v Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy jako konzultantka programu Euroguidance zaměřeného na rozvoj kariérového poradenství. Vedla odbor celoživotního vzdělávání v Domě zahraničních služeb. Nyní působí jako nezávislá konzultantka, metodička a lektorka v oblasti vzdělávání a kariérového poradenství a je aktivní v neziskové sféře ve vzdělávání. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní Centra kompetencí, pracuje podle metody CH-Q, pro kterou je certifikována ve Švýcarsku a Nizozemí. Centrum dostalo za přenos této metody do ČR v roce 2014 Národní cenu kariérového poradenství. Je výkonnou ředitelkou Stálé konference asociací ve vzdělávání, a předsedkyní správní rady EDUinu.

Ing. Silvie Hajnová je spoluzakladatelka waldorfsko-intuitivních tříd při ZŠ Letohradská. Působila jako hlavní ekonomka a účetní spolku, které tyto třídy provozuje. Organizovala úspěšné propagační a společenské akce. Je členkou statutárních orgánů a poskytuje ekonomické poradenství neziskovým organizacím a komerčním subjektům. V institutu má na starosti ekonomiku. 

Externí spolupracovníci:

Mgr. Ivana Málková krátce po revoluci spoluzakládala první soukromou alternativní školu - Školu Hrou. V roli učitelky, ředitelky a majitelky zažila stovky lidských příběhů. Zažila, jaké to je s dětmi a rodiči si tykat, pracovat v projektech a výuku přizpůsobovat potřebám přítomného okamžiku. Nyní pomáhá těm, kteří hledají nové možnosti v pedagogice či osobním životě.  Zabývá se supervizí a lektorováním, konzultuje zakládání soukromých škol.

Mgr. Jan Sýkora. Jsem člověk pracující s lidmi, člen několika občanských sdružení a táta od třech dětí. Baví mne přemýšlet nad volným časem ve škole – jak to udělat, aby celá škola byl vlastně volný čas dětí, rodičů a učitelů. V minulosti jsem realizoval dětské tábory, učil na vysoké škole a byl ředitel nestátní školy a všechny tyto zkušenosti se nyní snažím využít pro vznik školy v HK. V současnosti s Jakubem D. realizujeme preventivní programy ve školách, kde hledáme cesty k trvalé pozitivní změně. Ve škole bych měl na starosti směřování školy a s dětmi bych se setkával na ranních kruzích, odpoledne v družině a na pobytových akcích školy.

Johanna Passerin pracovala jako vedoucí Dětského klubu Šárynka, v současné době vede lesní školku Hvězdy v lese. Je místopředsedkyní asociace lesních školek, kde zodpovídá za vzdělávání učitelek a průvodců v lesních školkách.

Ing. Ivan Smolka je zakladatelem a ředitelem Waldorfského lycea v Praze. Podílel se na organizací vzdělávání waldorfských učitelů, po dlouhá léta zastupuje waldorfské školy při jednáních s MŠMT a ČŠI. Je autorem či spoluautorem vzdělavacích programů Celostní škola, Waldorfske lyceum a Kombinovane lyceum. Je členem předsednictva SKAVu.

Oldřich Hozman pracuje jako svobodný architekt. Do své práce zahrnuje principy celostní architektury, jemných sil přírody, geomantie a harmonizace prostoru. Zabývá se zdravými stavebními materiály, nízkoenergetickými a ekologickými stavbami. Projektuje alternativní školy, chráněné dílny a terapeutická centra. Přednáší u nás i v zahraničí na téma celostní architektura, studuje uměleckou terapii v Bratislavě.

Hynek Jína je rád ve společnosti lidí, kteří hledají své poslání. Díky nim dokáže lépe vidět sám sebe a stávat se tak šťastnějším a snad i lepším člověkem. Nejvíce ho baví reflexe od dětí, které jsou různými frustracemi často téměř nepoznamenané. Má radost, když vidí rodiče či učitele, který komunikuje s dítětem bez snahy řídit jeho život. Věnuje se výuce hudebních nástrojů, rád podpoří jakoukoliv snahu o vytvoření svobodné školy nebo jiného prostředí respektujících se lidí.

Olga Doležalová pracuje ve státní Montessori škole Na Beránku. Buduje koncepci výuky Montessori pro druhý stupeň, na kterém v současné době učí. Je autorkou velmi zajímavého a promyšleného ŠVP školy, tvorbu ŠVP konzultuje i na jiných školách. Ve Společnosti Montessori se mimo jiné zabývá vzděláváním a doprovázením učitelů. Navštěvuje zahraniční Montessori školy.

Vladimír Dobeš spoluzaložil demokratickou školu Donum Felix a společnost Koventina pro podporu změny ve vztazích v rodině, ve firmě a ve škole. Je členem evropské sítě škol Sudbury. Pracoval a pracuje jako knowmad – jako folkový zpěvák, ředitel neziskové organizace, expert OSN, starosta či lektor a učitel. Vystudoval fakultu strojního inženýrství na ČVUT v Praze, environmentální management na Amsterdamské univerzitě a kreativní pedagogiku na pražské DAMU. Dlouhodobě spolupracuje s Lundskou univerzitou ve Švédsku.

Hana Frydrichová je zakladatelka a ředitelka školy Kairos v Dobřichovicích u Prahy. Sama charakterizuje svůj přístup ke vzdělávání slovy, že: „Proměňujeme zlobení na aktivitu, tvrdohlavost na cílevědomost, drzost na odvahu, hyperaktivitu na přirozený pohyb, vztek na schopnost vyjádřit své emoce...“

František Tichý je český pedagog a spisovatel, tvůrce originálního výchovného systému kolektivní výchovy Přírodní škola a především ředitel Gymnázia Přírodní škola, jednoho z prvních a zároveň nejúspěšnějších alternativních pedagogických projektů vzniklých na našem území po listopadu 1989. Vystudoval pražskou přírodovědeckou fakultu. Od svých 16 let pracoval s dětmi a mládeží v rámci oddílu nebo jako vedoucí letních táborů. Po prvních pedagogických zkušenostech v roce 1993 spolu s přáteli založil malé nestátní Gymnázium Přírodní škola, kde se pokusil aplikovat své pedagogické zkušenosti, a kde působí dodnes. Vznik a zkušenosti z Přírodní školy popsal ve své první knize Přírodní škola - Cesta jako cíl. Rovněž je autorem knih o pedagogice a tvorbě mládeže v terezínském ghetu za druhé světové války.

Zahraniční spolupracovníci:

Peter Živý ve své práci propojuje formy pedagogiky, které v člověku pěstují a chrání spojení se sebou samým, rozvíjejí jeho vnitřní potenciál a budují v něm skutečný zájem o svět. Rozvíjí pohybové “Hry intuitivní pedagogiky”. Je jedním z hlavním lektorů na tříletém intuitivním vzdělávání v Koměprusích u Berouna. Do společnosti přináší úplně nový obraz školy a vzdělávání, který je zaměřen především na lidskost, kvalitní komunikaci a spolupráci, tvořivost a autonomii.

Thomas Pedroli. In intensive years of training music and meditation, I discovered my gift in "hearing-in-between". In this listening I often intuitively sense the growth potential of a person, a group or an organization.

Born in the Netherlands in 1957. Teacher training in Zeist (NL). Free Music School with several teachers in Europe. Seven years as musician in curative education and social therapy. Nine years music teacher and nineteen years classroom teachers in Waldorf Schools. Since 1985 workshops in many European countries, USA, Russia and Japan. Initiator of the training for the intuitive pedagogy. Freelance as a Intutive Coach and seminar leader.

Jana Kušíková - učitelka ve svobodné Škole Fantázia v Banské Bystrici postavené na principech intuitivní pedagogiky. Studovala intutivní pedagogiku v Německu, navštívila švédský Solvik, je lektorkou na festivalech "Radi s deťmi".  Ve Škole Fantázia pracuje již devátý rok. Inspiruje se smyslovými cvičeními, hrami a hloubkovými rozhovory, které nabízí nejen dětem ve škole, ale i rodičům a pracovním týmům, které se chtějí rozvíjet.

Jeroen Moes je původem z Holandska, učí zpěv a hudební výchovu na waldorfské škole v Kleinmachnow u Berlína, má vlastní kapelu, vystupuje na různých místech Německa. Vede pěvecké sbory. Dokáže pro zpěv nadchnout děti i dospělé. Má blízko k intuitivní pedagogice. Ukázku jeho práce můžete shlédnout ve videu z listopadového InoEduFestu v Praze.

V projektech Doprovázení škol a školení ředitelů jsme v letech 2015-16 spolupracovali s těmito školami:

ZŠ Letohradská Praha (intuitivní třídy), Škola Jedna Radost Poděbrady, Svobodná škola PrahaZŠ Purkrabka Škvorec, ZŠ Kairos Dobřichovice, Přírodní škola,  ZŠ Donum Felix, ZŠ Labyrint Lhota, ZŠ Krasohled, Five Star MontessoriZŠ Heuréka Úvaly, ZŠ HlásekSvobodná ZŠ Terezín, Škola Dobromysl Plzeň, Gymnázium Na Zatlance (Praha),  ZŠ Zahrada Tišnov, ZŠ Krásná Lípa (alternativní třídy), Škola Štastie Poprad.

Dále spolupracujeme s Eduinem , Společností Montessori, Svobodou učeníAsociací lesních mateřských škol.

Jsme členem SKAVu (Stálá konference asociací ve vzdělávání)

 

Snažíme se spolupracovat se všemi názorovými proudy ve vzdělávání, se školami státními, soukromými i komunitními. 

Komentáře jsou zakázány.