O NÁS

Naše poslání

Náš institut vzniká jako platforma pro nové, inovativní a alternativní proudy ve vzdělávání. Naším cílem je zprostředkovávat pokud možno nezaujaté informace o nových proudech, iniciativách a školách, jednotlivých vzdělávacích metodách. Spolu s našimi partnery pořádáme besedy a semináře o vzdělávání, určené nejširší veřejnosti. Organizujeme rozšiřující vzdělávání pro učitele, ředitele a zakladatele škol. Propojujeme učitele, rodiče a pedagogické odborníky napříč názorovými proudy, chceme být platformou dialogu mezi nimi. Zároveň poskytujeme poradenství při zakládání nových škol a doprovázíme školy stávající. Začínáme budovat databázi dostupné literatury a multimediálních zdrojů.

Ředitel:

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D., vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V zahraničí navštívil celou řadu svobodných škol – Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a Sri Aurobinda a desítky waldorfských škol. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.

Správní rada:

Tomáš Feřtek je spoluzakladatel a tiskový mluvčí obecně prospěšné společnosti EDUin, která informuje veřejnost o školství a vzdělávání, a iniciovala vznik sítě škol se značkou Rodiče vítání. Je autorem několika servisních příruček pro školy, publikuje články o vzdělávání v novinách a časopisech.

ing. Jiří Krčmář je předseda spolku Waldorfská iniciativa Praha, který při státní ZŠ v Letohradské ulici v Praze podporuje třídy s waldorfskou a intuitivní pedagogikou. Ve spolku má na starost strategický rozvoj, komunikaci a výběr učitelů. V institutu se zabývá hledáním učitelů a jejich propojováním s nově vznikajícími školami, školkami a iniciativami. Vystupoval na Festivalu Evolution a InoEduFestu v Praze i Olomouci.

Mgr. Jindřich Monček je ředitel, učitel a zakladatel školy Jedna Radost v Poděbradech. V roli lektora a mentora podporuje rozvoj učitelů, zabývá se tématem proměny školy na otevřenou, komunitní a učící se organizaci. Vystupoval na Festivalu Evolution a na InoEduFestu.

Další členové týmu:

Mgr. Jan Kršňák umí číst a psát. Rád si hraje, zahrává a rád vypráví příběhy. Po dokončení magisterského studia si udělal tři a půl roku prázdnin. Později slušně odejit z univerzitního prostředí pro příliš živoucí přístup k životu a výuce. Zabývá se především viděním a vším, co s viděním souvisí, např. představivostí dětí a dospělých v digitálních prostředích, obrazotvorností vzdělávacích systémů nebo filosofií. Spravuje stránky digiděti.cz. V Institutu pro inovativní vzdělávání se věnuje jeho internetovému obrazu a občas někde vypráví příběhy o tom, jak funguje svět a hraje intuitivní hry, což se navzájem vylučuje, ale jeho jako by to nezajímalo. Společně s Lucií Kramperovou je autorem knihy rozhovorů o inovativních školách Jak se učí živě?

Jan Kysela pro Institut zajišťuje koordinaci projektů a spolupráci s partnerskými organizacemi. Zkušenosti s různými vzdělávacími systémy nabíral v Anglii, Singapuru, Španělsku, Německu a na Novém Zélandu. Po návratu ze svých studií pomáhal s rozjezdem organizace EduFórum. Je jedním ze zakladatelů Školy 21 a dále Vily Flora - centra pro rozkvět společnosti. Zajímá se o rozvoj inovativních přístupů ve vzdělávání, všímavou výchovu a meditace. Půl roku strávil v klášterech na Srí Lance, v Myanmaru, Anglii a Francii. V současné době se podílí na rozvoji Svobodné školy Praha a nově vznikající mezinárodní školy Beautiful minds.

Mgr. Mario Večerek se od svých studií na pedagogické fakultě zabývá alternativním školstvím. Tento zájem jej zavedl na Kavkaz do školy M.P. Ščetinina. Na základě přednášek o unikátní Ščetininově škole vznikl v roce 2009 osvětový cyklus besed a seminářů "Škola života", který již v rámci několik let představuje témata výchovy a vzdělávání a spoustu zajímavých hostů. V Praze začal systematicky studovat Montessori a intuitivní pedagogiku. Spolupracoval s několika Montessori MŠ. Působil v rámci Montessori ZŠ Duhovka a spolupracuje s Institutem Duhovka. Od září 2016 působí jako třídní učitel na Základní škole Labyrint Lhota u Opavy.

Mgr. Šárka Hauznerová je ředitelkou a pedagožkou ve Svobodné škole Praha. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Deset let působí profesně v oblasti vzdělávání mládeže, v roli pedagožky, manažerky a koučky. Absolvovala psychosociální výcvik a výcvik v koučování.  Ve volném čase se věnuje józe, turistice, výtvarným aktivitám a sebepoznávání.

Jana Kočí Zakladatelka Lví Brány. Sama sebe poznala celkem nedávno a stále se učí poznávat zákonitosti světa. Od střední školy se zajímá o ekonomii a podnikání. Její nadšení a odvahu realizovat osobní i pracovní výzvy nelze přehlédnout. Umí k sobě přitáhnout lidi, kteří dokáží s důvěrou a otevřeností spolupracovat a tvořit. Necelých 10 let čerpala zkušenosti v telekomunikační firmě. S příchodem vlastních dětí se její cesta ubírala směrem k rodině a vzdělávání, od tud pak do různě menších či větších nestátních organizací. Jako zakladatelka Lví Brány si našla své místo v řízení projektu, marketingu a vše co souvisí s chodem organizace. Ráda by rozehnala známá tabu jako je vztah lidí k penězům a sexualitě, což jsou témata propojená se základní čakrou. Miluje volný tanec a zajímá se o duchovní rozvoj. S Institutem spolupracuje na organizování setkání intuitivní pedagogiky.

Mgr. Silvie Pýchová pracovala na gymnáziu a v Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy jako konzultantka programu Euroguidance zaměřeného na rozvoj kariérového poradenství. Vedla odbor celoživotního vzdělávání v Domě zahraničních služeb. Nyní působí jako nezávislá konzultantka, metodička a lektorka v oblasti vzdělávání a kariérového poradenství a je aktivní v neziskové sféře ve vzdělávání. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní Centra kompetencí, pracuje podle metody CH-Q, pro kterou je certifikována ve Švýcarsku a Nizozemí. Centrum dostalo za přenos této metody do ČR v roce 2014 Národní cenu kariérového poradenství. Je výkonnou ředitelkou Stálé konference asociací ve vzdělávání, a předsedkyní správní rady EDUinu.

Externí spolupracovníci:

Mgr. Jan Sýkora. Jsem člověk pracující s lidmi, člen několika občanských sdružení a táta od třech dětí. Baví mne přemýšlet nad volným časem ve škole – jak to udělat, aby celá škola byl vlastně volný čas dětí, rodičů a učitelů. V minulosti jsem realizoval dětské tábory, učil na vysoké škole a byl ředitel nestátní školy a všechny tyto zkušenosti se nyní snažím využít pro vznik školy v HK. V současnosti s Jakubem D. realizujeme preventivní programy ve školách, kde hledáme cesty k trvalé pozitivní změně. Ve škole bych měl na starosti směřování školy a s dětmi bych se setkával na ranních kruzích, odpoledne v družině a na pobytových akcích školy.

Mgr. Jana Hrázská. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na alternativní školy a dramatickou výchovu na Ostravské univerzitě, kde jako součást diplomové práce vytvořila web pro rodiče alternativniskoly.cz. V průběhu a po skončení studia se prostřednictvím stáží a kurzů hlouběji věnovala jednotlivým typům alternativních škol. V roce 2009 se stala spoluzakladatelkou a učitelkou v klubu domácího vzdělávání, později nestátní škole Na rovině, v roce 2014 zřizovatelkou nové MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi.

Mgr. Lenka Mončeková Zřizovatelka školy Jedna radost v Poděbradech, učitelka, lektorka, příležitostná autorka. Působí 20 let na základní škole na 1. a 2. stupni jako učitelka. Vystudovala FF Ostravské univerzity, obor učitelství pro 2. stupeň, aprobace Čj – HV, absolvovala dlouhodobé kurzy a semináře Začít spolu, Kritické myšlení, Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování, Genetická metoda čtení, výuka písma Comenia Script, Metodika výuky anglického jazyka na 1. stupni. Věnuje se vzdělávání učitelů, vede semináře zaměřené na metody aktivního učení, spolupracuje jako mentorka a lektorka. Hraje na klavír a kytaru, aktivně zpívá, vedla dětské pěvecké sbory na ZŠ (Poděbrady, Sokoleč, Plaňany). Má dvě děti.

Mgr. Daniela Vodová. Zřizovatelka a ředitelka ZŠ Hůrka. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK v Praze, zaměření na dramatickou výchovu. Zakladatelka Asociace malých inovativních škol – tzv. MIŠ. Hlavní průvodce dětí na 1. stupni ZŠ Hůrka. Propagátorka inovativní výuky matematiky dle prof. Hejného. Máma 3 dětí.

Mgr. Ivana Málková krátce po revoluci spoluzakládala první soukromou alternativní školu - Školu Hrou. V roli učitelky, ředitelky a majitelky zažila stovky lidských příběhů. Zažila, jaké to je s dětmi a rodiči si tykat, pracovat v projektech a výuku přizpůsobovat potřebám přítomného okamžiku. Nyní pomáhá těm, kteří hledají nové možnosti v pedagogice či osobním životě.  Zabývá se supervizí a lektorováním, konzultuje zakládání soukromých škol.

Johanna Passerin pracovala jako vedoucí Dětského klubu Šárynka, v současné době vede lesní školku Hvězdy v lese. Je místopředsedkyní asociace lesních školek, kde zodpovídá za vzdělávání učitelek a průvodců v lesních školkách.

Ing. Ivan Smolka je zakladatelem a ředitelem Waldorfského lycea v Praze. Podílel se na organizací vzdělávání waldorfských učitelů, po dlouhá léta zastupuje waldorfské školy při jednáních s MŠMT a ČŠI. Je autorem či spoluautorem vzdělavacích programů Celostní škola, Waldorfske lyceum a Kombinovane lyceum. Je členem předsednictva SKAVu.

Oldřich Hozman pracuje jako svobodný architekt. Do své práce zahrnuje principy celostní architektury, jemných sil přírody, geomantie a harmonizace prostoru. Zabývá se zdravými stavebními materiály, nízkoenergetickými a ekologickými stavbami. Projektuje alternativní školy, chráněné dílny a terapeutická centra. Přednáší u nás i v zahraničí na téma celostní architektura, studuje uměleckou terapii v Bratislavě.

Olga Doležalová pracuje ve státní Montessori škole Na Beránku. Buduje koncepci výuky Montessori pro druhý stupeň, na kterém v současné době učí. Je autorkou velmi zajímavého a promyšleného ŠVP školy, tvorbu ŠVP konzultuje i na jiných školách. Ve Společnosti Montessori se mimo jiné zabývá vzděláváním a doprovázením učitelů. Navštěvuje zahraniční Montessori školy.

Vladimír Dobeš spoluzaložil demokratickou školu Donum Felix a společnost Koventina pro podporu změny ve vztazích v rodině, ve firmě a ve škole. Je členem evropské sítě škol Sudbury. Pracoval a pracuje jako knowmad – jako folkový zpěvák, ředitel neziskové organizace, expert OSN, starosta či lektor a učitel. Vystudoval fakultu strojního inženýrství na ČVUT v Praze, environmentální management na Amsterdamské univerzitě a kreativní pedagogiku na pražské DAMU. Dlouhodobě spolupracuje s Lundskou univerzitou ve Švédsku.

Hana Frydrichová je zakladatelka a ředitelka školy Kairos v Dobřichovicích u Prahy. Sama charakterizuje svůj přístup ke vzdělávání slovy, že: „Proměňujeme zlobení na aktivitu, tvrdohlavost na cílevědomost, drzost na odvahu, hyperaktivitu na přirozený pohyb, vztek na schopnost vyjádřit své emoce...“

František Tichý je český pedagog a spisovatel, tvůrce originálního výchovného systému kolektivní výchovy Přírodní škola a především ředitel Gymnázia Přírodní škola, jednoho z prvních a zároveň nejúspěšnějších alternativních pedagogických projektů vzniklých na našem území po listopadu 1989. Vystudoval pražskou přírodovědeckou fakultu. Od svých 16 let pracoval s dětmi a mládeží v rámci oddílu nebo jako vedoucí letních táborů. Po prvních pedagogických zkušenostech v roce 1993 spolu s přáteli založil malé nestátní Gymnázium Přírodní škola, kde se pokusil aplikovat své pedagogické zkušenosti, a kde působí dodnes. Vznik a zkušenosti z Přírodní školy popsal ve své první knize Přírodní škola - Cesta jako cíl. Rovněž je autorem knih o pedagogice a tvorbě mládeže v terezínském ghetu za druhé světové války.

Zahraniční spolupracovníci:

Peter Živý ve své práci propojuje formy pedagogiky, které v člověku pěstují a chrání spojení se sebou samým, rozvíjejí jeho vnitřní potenciál a budují v něm skutečný zájem o svět. Rozvíjí pohybové “Hry intuitivní pedagogiky”. Je jedním z hlavním lektorů na tříletém intuitivním vzdělávání v Koměprusích u Berouna. Do společnosti přináší úplně nový obraz školy a vzdělávání, který je zaměřen především na lidskost, kvalitní komunikaci a spolupráci, tvořivost a autonomii.

Jeroen Moes je původem z Holandska, učí zpěv a hudební výchovu na waldorfské škole v Kleinmachnow u Berlína, má vlastní kapelu, vystupuje na různých místech Německa. Vede pěvecké sbory. Dokáže pro zpěv nadchnout děti i dospělé. Má blízko k intuitivní pedagogice. Ukázku jeho práce můžete shlédnout ve videu z listopadového InoEduFestu v Praze.

Fakturační údaje:

INSTITUT PRO PODPORU INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ z.ú.,

Argentinská 1, 170 00, Praha 7, IČ: 04576241

číslo účtu: 2400896220/2010 (Fiobank)

Korespondenční adresa:

Skotská 3, Praha 6, 16000

V projektech Doprovázení škol a školení ředitelů jsme v letech 2015-16 spolupracovali s těmito školami:

ZŠ Letohradská Praha (intuitivní třídy), Škola Jedna Radost Poděbrady, Svobodná škola PrahaZŠ Purkrabka Škvorec, ZŠ Kairos Dobřichovice, Přírodní škola,  ZŠ Donum Felix, ZŠ Labyrint Lhota, ZŠ Krasohled, Five Star MontessoriZŠ Heuréka Úvaly, ZŠ HlásekSvobodná ZŠ Terezín, Škola Dobromysl Plzeň, Gymnázium Na Zatlance (Praha),  ZŠ Zahrada Tišnov, ZŠ Krásná Lípa (alternativní třídy), Škola Štastie Poprad.

Dále spolupracujeme s Eduinem , Společností Montessori, Svobodou učeníAsociací lesních mateřských škol.

Jsme členem SKAVu (Stálá konference asociací ve vzdělávání)

 

Snažíme se spolupracovat se všemi názorovými proudy ve vzdělávání, se školami státními, soukromými i komunitními. 

Komentáře jsou zakázány.