Nabízíme

Můžeme k vám přijet a uspořádat přednášku, besedu, či promítání filmů o zajímavých školách. Délka přednášky/besedy – 1,5 – 3 h. Oblíbená témata jsou:

  • Přehled a porovnání alternativních proudů u nás a ve světě (waldorf, montessori, svobodné a lesní školy, intuitivní pedagogika …)
  • Klíčové kompetence pro život a jak je rozvíjet v našich podmínkách
  • O vnější a vnitřní motivaci. Jak to dělat, abychom děti nemuseli do učení nutit?
  • Výhody a nevýhody známkování a slovního hodnocení
  • O efektivním a přirozeném učení se zpaměti na příkladu matematiky a cizích jazyků
  • Vnitřní diferenciace ve výuce – jak pracovat s různými úrovněmi žáků najednou
  • Děti, média a počítačové hry – jak k tomu výchovně přistupovat
  • Práce na sobě aneb jak předcházet syndromu vyhoření
  • O řešení konfliktů z pohledu intuitivní pedagogiky
  • Klima ve třídě a čím ho můžeme ovlivnit
  • Vývojová psychologie školního dítěte a co z toho plyne pro školní praxi a domácí výchovu
  • Psychologie dospívání aneb jak a co učit v době puberty
  • O vztahu mezi učitelem a rodičem. Řešení konfliktů mezi učiteli a rodiči ve školách
  • O zakládání inovativních škol, budování týmu a překážkách na cestě
  • O švédské škole Solvik, kde se zrodila intuitivní pedagogika
  • O svobodné škole Summerhill a jiných svobodných školách
  • Waldorfská pedagogika. Ideál, dnešní realita a úkoly do budoucnosti.
  • Waldorfský učební plán pro 1./2. či 3.stupeň a jeho zdůvodnění z hlediska vývojové psychologie. Provázanost předmětů mezi sebou.
  • Steinerova vize sociální trojčlennosti aneb jak zdravě uspořádat školu či společnost
  • Moje cesta waldorfskou pedagogikou a co mi to dalo
  • Má cesta po alternativních školách v Indii
  • Osobnost a školy Jiddu Krishanmurtiho. Má návštěva jeho indických škol.
  • Jak vyučovat svobodně v rámci platné legislativy a jak si to obhájit.

Pořádáme půldenní, celodenní nebo víkendové semináře, popř. poskytujeme konzultace k těmto tématům:

 • Hry a filosofie intuitivní pedagogiky
 • Jak připravit žádost na založení soukromé školy
 • Jak založit inovativní školu – právně-finanční aspekty
 • Jak založit inovativní školu – budování týmu a společné pedagogické vize
 • Waldorfská metodika vyučování matematiky v 1.-3. / 4.-5. / 7.-9. / 10.-13.třídě

Vedle supervize školních kolektivů poskytujeme i individuální mentoring pro jednotlivé učitele – otázky metodiky a komunikace se žáky; hospitace na hodinách a zpětná vazba k vyučování; řešení konfliktů; komunikace s rodiči; pomoc se znovunastolením klíčových vztahů.

Snažíme se pomáhat jak vznikajícím, tak již existujícím školám:

Supervize a mentoring

A. Právně-finanční aspekty vzniku školy. Jak stihnout včas založení školy, na co si dát pozor. Konzultace ŠVP.
B. Hledání a výběr učitelů. Hospitace a praxe v existujících inovativních školách, příprava učitelů na seminářích.
C. Tvorba týmu a společné vize, strategie školy a sladění učitelů, žáků, rodičů a vedení. Jak nastolit správné vztahy, základní pravidla a rozhodovací pravomoce.
D. Pomoc s propagací ideje školy – osvětové přednášky pro rodiče a učitele v regionu, vhodná literatura, propagace na webu a sociálních sítích. Konzultace a optimalizace propagačních akcí školy.
E. Pomoc se zápisem dětí do první třídy. Školní zralost. na co si dát pozor.

F. První půlrok existence školy pomoc s harmonickým přechodem od stádia přípravy školy do každodenního školního provozu. Tento přechod většinou velmi zahýbe vztahy a představami jednotlivých členů školní komunity, mnozí těžce nesou nesoulad mezi realitou a původní vizí.
G. Tvorba týdenního rozvrhu, časový rozvrh projektů a jejich návaznost, jejich soulad s RVP a ŠVP
H. Doprovázení a mentoring jednotlivých učitelů – otázky metodiky a komunikace se žáky, popř. i hospitace na hodinách a zpětná vazba k vyučování
I. Práce s kolegiem učitelů a rodičovskou komunitou formou přednášek a workshopů.
J. Řešení konfliktů, pomoc se znovunastolením vztahů a rovnováhy mezi hlavními aktéry.
K. Pomoc s převedením idealistických vizí do praktické reality.

V posledních třech letech jsme poskytli supervizi/mentoring těmto škol(k)ám:

ZŠ Letohradská Praha (intuitivní třídy), Škola Jedna Radost Poděbrady, Dětský klub Klíček Brandýs nad Labem, ZŠ Purkrabka Škvorec, Škola Dobromysl Plzeň,  ZŠ Světice, MŠ Králíky, ZŠ Krásná Lípa, Gymnázum na Zatlance Praha, Waldorfská škola Javor Kyjev

 

Komentáře jsou zakázány.