Nabízíme

Můžeme k vám přijet a uspořádat přednášku, besedu, seminář

nebo proškolit vaše učitele či průvodce.  

 Náš institut zprostředkovává nezaujaté informace o různých inovativních směrech, školách i nově vznikajících vzdělávacích iniciativách. Propojujeme učitele, rodiče a pedagogické odborníky napříč názorovými proudy. Poskytujeme poradenství při zakládání nových škol a doprovázíme školy stávající.

 Stránka je aktualizována. Prosíme o shovívavost a trpělivost. Děkujeme. 

Jak to vypadá v alternativních školách u nás a v zahraničí? Co se skrývá za pojmy Montessori, Waldorf, či Summerhill? Jaké jsou výhody i nevýhody jednotlivých směrů? Nakolik se v praxi daří dosahovat deklarovaných ideálů? Pro koho se jednotlivé směry hodí? Co se žáci v takovýchto školách naučí? Jsou úspěšní při přechodu na další školy a v životě? Jak vybrat vhodnou školu?

Chcete vědět víc...

Děti nemusí jen sedět a poslouchat nudný výklad. Jak třeba rozpohybovat výuku matematiky nebo angličtiny? Jak do výuky zapojit hru, lehkost a radost z objevování nového? Jak skrze intuitivní hry pracovat na sociálních dovednostech dětí a jak posílit jejich osobnost?  Jak si zvyknout na chyby a nedokonalosti? Jak výuku naladit na dětské vnímání světa? Jak učit bez tlaků a stresů, jak učit přirozeně, lehce a hravě? 

Učme se hrou...

Doprovázení a mentoring učitelů. Školení učitelů v inovativních metodách, pomoc při zavádění systémových změn ve škole. Tvorba rozvrhu šitá na míru potřebám dětí. Pomoc při řešení konfliktů mezi dospělými. Práce s rodičovskou komunitou formou přednášek a workshopů.
Čtěte více...

Jak včas stihnout založení školy, na co si dát pozor. Na co se psychicky připravit – úskalí, která na vás čekají. Výhody a nevýhody jednotlivých právních forem. Příjmy a náklady, tvorba rozpočtu. Jak přitáhnout učitele a rodiče k novému projektu? Jak vytvořit fungující tým, vybudovat společnou vizi a strategii. Kdo by měl o čem rozhodovat? Jak nastavit vztahy, základní pravidla a rozhodovací procesy.

Poradíme Vám...

Můžeme se o médiích bavit s dětmi či dospívajícími. Nicméně se raději bavíme s dospělými, rodiči, vychovateli, učiteli, neboť ti mají s mediální krajinou podobné starosti jako děti, ale zároveň si zažívají mnohem více obav a nejistot. A právě ty se snažíme rozpouštět. Provádíme mediální krajinou směrem ke zdravému pohledu, otevřenému obzoru a klidu v duši. 

Nahlédněte zde...

Klima ve třídě a čím jej můžeme ovlivnit. Jak posílit atmosféru radosti a vnitřní motivaci dětí. Jak ve třídě vytvářet atmosféru bezpečí. O úskalích hodnocení dětí. Atmosféra v komunitě dospělých - o vztazích mezi učiteli a rodiči a nastolení zdravých hranic. Atmosféra ve třídě jako odraz vztahů mezi dospělými. Jak zmírnit napětí mezi vedením školy, učiteli a rodiči. Respektující komunikace a řešení konfliktů.

Klid se smí...

Rádi hovoříme o těchto tématech

Škola. děti a rodiče - jak pečovat o školní komunitu

Všichni jsou důležití pro vybudování bezpečného prostředí, které podporuje učení všech, kteří se nacházejí kolem. V alternativních školách se učí nejenom děti, ale také učitelé a rodiče. A bývá to pro ně mnohdy drsné . . . Budeme si povídat o zdravém vymezení teritorií vedení školy, učitelů, dětí a rodičů. O nastavení zdravých vztahů a dobrých způsobů komunikace. O rozhodovacích pravomocech. O předcházení konfliktů. Kdo a jak by měl řešit vzniklé konflikty. Jak postupně vytvářet společnou vizi, když je každý z nás hodně různý?

Jak učit klíčové kompetence aneb vzdělávání pro budoucnost

Jak děti připravit na nejistou budoucnost. Jaké schopnosti a jaké znalosti budou žáci určitě potřebovat. O osobnostních, sociálních a metodických kompetencích. Jak k nim děti vést v projektech i v běžném vyučování. Přínosy a rizika projektového vyučování. Jaká témata a zadání se hodí a nehodí v určitém věku. Co to znamená, že projekt musí být smysluplný? Jak děti na projekt připravit. Jak správně rozdělit role, jak dětem pomáhat a jak projekt vyhodnotit. Proč klíčové kompetence samy o sobě nestačí. Proč je důležitý všeobecný rozhled a jak ho získat.

Matematika živě a v pohybu

Ukážeme si netradiční zážitkové metody výuky počtů a geometrie, na které jsem přišel během své učitelské praxe na alternativních školách. Jak je možné skrze pohyb či rytmus pochopit a zažít si zlomky, násobilku, společné násobky či dělitele? Jak sčítat úhly v trojúhelnících i mnohoúhelnících bez tužky a papíru, jen pohybem? Jak zároveň vtáhnout rychlé i pomalejší žáky? Vše si zažijete na vlastní kůži.

 

Jak na hodnocení dětí?

Hodnocení v inovativních školách. Jak děti a rodiče vnímají známky? Co dětem a rodičům známkami sdělujeme, co jimi způsobujeme v dítěti a v rodině? O častých chybách. Jak a v jakém věku děti aktivně zapojit do hodnocení? O slovním hodnocení-jak na to? Jak slovním hodnocením posílit vnitřní motivaci.

Dítě jako učitel anebo osobnostní rozvoj učitelů

Jak učit a nevyhořet? Jak si zachovat otevřenost a nadšení? Jak reagovat na věci, které nás ve škole štvou? Jak vnitřně zpracovávat tlaky, které se na nás hrnou ze všech stran? Kdy má smysl bojovat a kdy ne. Jak komunikovat své požadavky a prosby směrem k žákům, rodičům a vedení tak, abychom se nedostávali do neustálých konfliktů? Co dělat, když už v konfliktu jsme? Jak se chovat k dětem, aby nám dodávaly energii?

Promítání o inspirativních indických školách

Od začátku června do konce srpna jsem byl s rodinou na své čtvrté návštěvě Indii a navštívil mnoho škol. V některých jsem byl týden dva, jinde jsem strávil jedno dopoledne na návštěvě. Odučil jsem v nich mnoho hodin, bavil se s učiteli a vedením. Většina navštívených škol byla alternativní či inovativní, byly v nádherném prostředí a učili v nich zajímavé osobnosti. Mnohé věcí může být inspirativní i pro nás Evropany.

Jak vybrat školu pro Vaše dítě?

Krátce načrtnu rozdíly mezi jednotlivými inovativními proudy - montessori, waldorf, začít spolu, svobodné a další školy. A jak jsou v ČR daleko - v Praze i v regionech. Ukážu výhody a nevýhody  soukromých, státních a neoficiálních komunitních škol. Jak jsou drahé, nakolik jsou stabilní či svobodné? Co dělat, když je těžké se do vytoužené školy dostat? Cílem je, abyste jednak odcházeli s pocitem, že si dokážete odpovědět na otázku „jaká škola je vhodná pro moje dítě a moji rodinu?“ a jednak věděli, co všechno je třeba udělat pro to, aby se do ní Vaše dítě dostalo. Dostane se i na některé konkrétní školy v Praze a okolí...

Jak mluvit s dětmi o škole, abych se něco dozvěděl(a)

Mnohým z nás, rodičům, se děti s tím, co zažívají ve škole, moc nesvěřují.

Nevíme, co naše dítě baví a nebaví, co mu ve škole vyhovuje a nevyhovuje.

Co zvládá a nezvládá, zda se snaží nebo vyučování spíše ignoruje.

Jací jsou učitelé, co se děje mezi spolužáky.

Co můžeme udělat pro to, aby dítě ZŠ s námi o škole více mluvilo?

Co se děti naučí na alternativní škole

Jak je to s učivem a jak je to s klíčovými kompetencemi pro život?

Co se dá od dítěte v určitém věku očekávat?

Kdy od dítěte vyžadovat více, a kdy méně?

Jsou znalosti skutečně nedůležité?

Jaké jsou zkušenosti s uplatněním absolventů v životě?

Jak je to s přijímačkami a s přechodem na jiné školy?

 

Promítání a povídání o intuitivní škole Solvik

Promítneme film Autonomie místo přizpůsobení v originále s českými titulky, následovat bude beseda a povídání o návštěvách Solviku . Kdy, proč a jak Solvik vznikl? Jaké osobnosti stály u jeho zrodu? Jak vznikaly školní budovy, jak se budovala střední škola? Jak se škola vyvíjela po dobu bezmála 40 let? Jak dnes vypadá typický školní den? Jak vypadají třídy? Jak se k sobě a k učitelům chovají děti? O tom, jaké to je si odučit hodinu v Solviku nebo se aktivně účastnit vánoční hry. Je možné udělat besedu i bez promítání a jít více do hloubky.

O Summerhillu, Sudbury a českých svobodných školách

Představíme Vám teorii i praxi svobodné výchovy, ukážeme Vám, jak funguje systém svobodné demokratické školy. Budeme sdílet osobní zkušenosti se svobodnými školami a hnutím unschoolingu. U nás i v zahraničí. V čem jsou tyto školy dobré? Co dají dětem do života? Proč to ne vždy funguje? Jaká jsou úskalí svobodné výchovy?

Od prvňáka k puberťákovi aneb Vývojová psychologie

Jak děti rostou, musíme se měnit i my, v každém věku je třeba s dětmi komunikovat jinak, i výuka ve škola se musí dvakrát radikálně změnit. Školní věk je možné rozdělit do tří období – 1.-3. třída, 4.-6.třída, 7.-9.třída. Jak se na tyto období dívají ve waldorfské nebo montessori škole? Jaká témata jsou dětem blízká v jakém věku, co je baví a co jim prospívá? Jak v každém věku přistupovat k hodnocení dětí, spravedlnosti, pravidlům, jak děti motivovat? V jakém věku nejvíc škodí, když po dětech požadujeme výkon? Kdy to tolik nevadí? Jak změnit komunikaci s dětmi po devátém, a pak po dvanáctém roce?

Komentáře jsou zakázány.