Nabízíme

Můžeme k vám přijet a uspořádat přednášku, besedu, seminář

nebo proškolit vaše učitele či průvodce.  

 Náš institut zprostředkovává nezaujaté informace o různých inovativních směrech, školách i nově vznikajících vzdělávacích iniciativách. Propojujeme učitele, rodiče a pedagogické odborníky napříč názorovými proudy. Poskytujeme poradenství při zakládání nových škol a doprovázíme školy stávající.

 Stránka je aktualizována. Prosíme o shovívavost a trpělivost. Děkujeme. 

Jak to vypadá v alternativních školách u nás a v zahraničí? Co se skrývá za pojmy Montessori, Waldorf, či Summerhill? Jaké jsou výhody i nevýhody jednotlivých směrů? Nakolik se v praxi daří dosahovat deklarovaných ideálů? Pro koho se jednotlivé směry hodí? Co se žáci v takovýchto školách naučí? Jsou úspěšní při přechodu na další školy a v životě? Jak vybrat vhodnou školu?

Chcete vědět víc...

Děti nemusí jen sedět a poslouchat nudný výklad. Jak třeba rozpohybovat výuku matematiky nebo angličtiny? Jak do výuky zapojit hru, lehkost a radost z objevování nového? Jak skrze intuitivní hry pracovat na sociálních dovednostech dětí a jak posílit jejich osobnost?  Jak si zvyknout na chyby a nedokonalosti? Jak výuku naladit na dětské vnímání světa? Jak učit bez tlaků a stresů, jak učit přirozeně, lehce a hravě? 

Učme se hrou...

Doprovázení a mentoring učitelů. Školení učitelů v inovativních metodách, pomoc při zavádění systémových změn ve škole. Tvorba rozvrhu šitá na míru potřebám dětí. Pomoc při řešení konfliktů mezi dospělými. Práce s rodičovskou komunitou formou přednášek a workshopů.
Čtěte více...

Jak včas stihnout založení školy, na co si dát pozor. Na co se psychicky připravit – úskalí, která na vás čekají. Výhody a nevýhody jednotlivých právních forem. Příjmy a náklady, tvorba rozpočtu. Jak přitáhnout učitele a rodiče k novému projektu? Jak vytvořit fungující tým, vybudovat společnou vizi a strategii. Kdo by měl o čem rozhodovat? Jak nastavit vztahy, základní pravidla a rozhodovací procesy.

Poradíme Vám...

Můžeme se o médiích bavit s dětmi či dospívajícími. Nicméně se raději bavíme s dospělými, rodiči, vychovateli, učiteli, neboť ti mají s mediální krajinou podobné starosti jako děti, ale zároveň si zažívají mnohem více obav a nejistot. A právě ty se snažíme rozpouštět. Provádíme mediální krajinou směrem ke zdravému pohledu, otevřenému obzoru a klidu v duši. 

Nahlédněte zde...

Klima ve třídě a čím jej můžeme ovlivnit. Jak posílit atmosféru radosti a vnitřní motivaci dětí. Jak ve třídě vytvářet atmosféru bezpečí. O úskalích hodnocení dětí. Atmosféra v komunitě dospělých - o vztazích mezi učiteli a rodiči a nastolení zdravých hranic. Atmosféra ve třídě jako odraz vztahů mezi dospělými. Jak zmírnit napětí mezi vedením školy, učiteli a rodiči. Respektující komunikace a řešení konfliktů.

Klid se smí...

Rádi hovoříme o těchto tématech

Škola. děti a rodiče - jak pečovat o školní komunitu

Všichni jsou důležití pro vybudování bezpečného prostředí, které podporuje učení všech, kteří se nacházejí kolem. V alternativních školách se učí nejenom děti, ale také učitelé a rodiče. A bývá to pro ně mnohdy drsné . . . Budeme si povídat o zdravém vymezení teritorií vedení školy, učitelů, dětí a rodičů. O nastavení zdravých vztahů a dobrých způsobů komunikace. O rozhodovacích pravomocech. O předcházení konfliktů. Kdo a jak by měl řešit vzniklé konflikty. Jak postupně vytvářet společnou vizi, když je každý z nás hodně různý?

Jak učit klíčové kompetence aneb vzdělávání pro budoucnost

Jak děti připravit na nejistou budoucnost. Jaké schopnosti a jaké znalosti budou žáci určitě potřebovat. O osobnostních, sociálních a metodických kompetencích. Jak k nim děti vést v projektech i v běžném vyučování. Přínosy a rizika projektového vyučování. Jaká témata a zadání se hodí a nehodí v určitém věku. Co to znamená, že projekt musí být smysluplný? Jak děti na projekt připravit. Jak správně rozdělit role, jak dětem pomáhat a jak projekt vyhodnotit. Proč klíčové kompetence samy o sobě nestačí. Proč je důležitý všeobecný rozhled a jak ho získat.

Matematika živě a v pohybu

Ukážeme si netradiční zážitkové metody výuky počtů a geometrie, na které jsem přišel během své učitelské praxe na alternativních školách. Jak je možné skrze pohyb či rytmus pochopit a zažít si zlomky, násobilku, společné násobky či dělitele? Jak sčítat úhly v trojúhelnících i mnohoúhelnících bez tužky a papíru, jen pohybem? Jak zároveň vtáhnout rychlé i pomalejší žáky? Vše si zažijete na vlastní kůži.

 

Jak na hodnocení dětí?

Hodnocení v inovativních školách. Jak děti a rodiče vnímají známky? Co dětem a rodičům známkami sdělujeme, co jimi způsobujeme v dítěti a v rodině? O častých chybách. Jak a v jakém věku děti aktivně zapojit do hodnocení? O slovním hodnocení-jak na to? Jak slovním hodnocením posílit vnitřní motivaci.

Dítě jako učitel anebo osobnostní rozvoj učitelů

Jak učit a nevyhořet? Jak si zachovat otevřenost a nadšení? Jak reagovat na věci, které nás ve škole štvou? Jak vnitřně zpracovávat tlaky, které se na nás hrnou ze všech stran? Kdy má smysl bojovat a kdy ne. Jak komunikovat své požadavky a prosby směrem k žákům, rodičům a vedení tak, abychom se nedostávali do neustálých konfliktů? Co dělat, když už v konfliktu jsme? Jak se chovat k dětem, aby nám dodávaly energii?

Promítání o inspirativních indických školách

Od začátku června do konce srpna jsem byl s rodinou na své čtvrté návštěvě Indii a navštívil mnoho škol. V některých jsem byl týden dva, jinde jsem strávil jedno dopoledne na návštěvě. Odučil jsem v nich mnoho hodin, bavil se s učiteli a vedením. Většina navštívených škol byla alternativní či inovativní, byly v nádherném prostředí a učili v nich zajímavé osobnosti. Mnohé věcí může být inspirativní i pro nás Evropany.

Jak vybrat školu pro Vaše dítě?

Krátce načrtnu rozdíly mezi jednotlivými inovativními proudy - montessori, waldorf, začít spolu, svobodné a další školy. A jak jsou v ČR daleko - v Praze i v regionech. Ukážu výhody a nevýhody  soukromých, státních a neoficiálních komunitních škol. Jak jsou drahé, nakolik jsou stabilní či svobodné? Co dělat, když je těžké se do vytoužené školy dostat? Cílem je, abyste jednak odcházeli s pocitem, že si dokážete odpovědět na otázku „jaká škola je vhodná pro moje dítě a moji rodinu?“ a jednak věděli, co všechno je třeba udělat pro to, aby se do ní Vaše dítě dostalo. Dostane se i na některé konkrétní školy v Praze a okolí...

Jak mluvit s dětmi o škole, abych se něco dozvěděl(a)

Komentáře jsou zakázány.