Nabízíme

Můžeme k vám přijet a uspořádat přednášku, besedu, seminář

nebo proškolit vaše učitele či průvodce.  

 Náš institut zprostředkovává nezaujaté informace o různých inovativních směrech, školách i nově vznikajících vzdělávacích iniciativách. Propojujeme učitele, rodiče a pedagogické odborníky napříč názorovými proudy. Poskytujeme poradenství při zakládání nových škol a doprovázíme školy stávající.

 Stránka je aktualizována. Prosíme o shovívavost a trpělivost. Děkujeme. 

Jak to vypadá v alternativních školách u nás a v zahraničí? Co se skrývá za pojmy Montessori, Waldorf, či Summerhill? Jaké jsou výhody i nevýhody jednotlivých směrů? Nakolik se v praxi daří dosahovat deklarovaných ideálů? Pro koho se jednotlivé směry hodí? Co se žáci v takovýchto školách naučí? Jsou úspěšní při přechodu na další školy a v životě? Jak vybrat vhodnou školu?

Chcete vědět víc...

Děti nemusí jen sedět a poslouchat nudný výklad. Jak třeba rozpohybovat výuku matematiky nebo angličtiny? Jak do výuky zapojit hru, lehkost a radost z objevování nového? Jak skrze intuitivní hry pracovat na sociálních dovednostech dětí a jak posílit jejich osobnost?  Jak si zvyknout na chyby a nedokonalosti? Jak výuku naladit na dětské vnímání světa? Jak učit bez tlaků a stresů, jak učit přirozeně, lehce a hravě? 

Učme se hrou...

Doprovázení a mentoring učitelů. Školení učitelů v inovativních metodách, pomoc při zavádění systémových změn ve škole. Tvorba rozvrhu šitá na míru potřebám dětí. Pomoc při řešení konfliktů mezi dospělými. Práce s rodičovskou komunitou formou přednášek a workshopů.
Čtěte více...

Jak včas stihnout založení školy, na co si dát pozor. Na co se psychicky připravit – úskalí, která na vás čekají. Výhody a nevýhody jednotlivých právních forem. Příjmy a náklady, tvorba rozpočtu. Jak přitáhnout učitele a rodiče k novému projektu? Jak vytvořit fungující tým, vybudovat společnou vizi a strategii. Kdo by měl o čem rozhodovat? Jak nastavit vztahy, základní pravidla a rozhodovací procesy.

Poradíme Vám...

Můžeme se o médiích bavit s dětmi či dospívajícími. Nicméně se raději bavíme s dospělými, rodiči, vychovateli, učiteli, neboť ti mají s mediální krajinou podobné starosti jako děti, ale zároveň si zažívají mnohem více obav a nejistot. A právě ty se snažíme rozpouštět. Provádíme mediální krajinou směrem ke zdravému pohledu, otevřenému obzoru a klidu v duši. 

Nahlédněte zde...

Klima ve třídě a čím jej můžeme ovlivnit. Jak posílit atmosféru radosti a vnitřní motivaci dětí. Jak ve třídě vytvářet atmosféru bezpečí. O úskalích hodnocení dětí. Atmosféra v komunitě dospělých - o vztazích mezi učiteli a rodiči a nastolení zdravých hranic. Atmosféra ve třídě jako odraz vztahů mezi dospělými. Jak zmírnit napětí mezi vedením školy, učiteli a rodiči. Respektující komunikace a řešení konfliktů.

Klid se smí...

Rádi hovoříme o těchto tématech

Škola. děti a rodiče

Všichni jsou důležití pro vybudování bezpečného prostředí, které podporuje učení všech, kteří se nacházejí kolem. V alternativních školách se učí nejenom děti, ale také učitelé a rodiče. 

Vzdělávání pro budoucnost

Jakými inovacemi prochází současné školství? Jak připravit žáky na budoucnost, jež je čeká. Co očekávají dnešní rodiče a co může tváří v tvář neustále se měnícímu světu a nejisté budoucnosti dělat učitel či průvodce. 

Dítě jako učitel

A co kdyby byl každý člověk svým největším učitelem? A co kdyby to platilo po celý život, tedy i pro děti. 

Hodnocení a sebehodnocení

Výhody a nevýhody známkování a slovního hodnocení. Jak psát slovní hodnocení? Co je to vnější a vnitřní motivace? 

Osobní rozvoj pedagogů

Jak učit a nevyhořet? Jak si zachovat otevřenost a nadšení? Jak se učit, když má člověk učit? 

Konflikty a chyby se dějí

Nic není dokonalé. A během každého ze školních dnů se může stát cokoli. Neustále se učíme. 

Komentáře jsou zakázány.