Nabídka programu ,,Všichni se učí“

Program provázení inovativních škol

Všichni se učí

navštívíme vaši školu 3-5 x během školního roku 2020/21

Vyladění emoční kondice školy. Řešení konfliktů a skrytých rozporů. Nastavení procesů a komunikace. Aktivní budování komunity – děti, průvodci, učitelé. Inovace nejen ve způsobech učení, ale také v obsahu výuky. Konkrétní inspirace, jak posunout výuku jednotlivých témat a předmětů. Jak do konceptu Vaší školy harmonicky začlenit ideje a postupy z jednotlivých alternativních proudů.

Systematický mentoring či supervize je podle našich zkušeností efektivnější než jednorázová návštěva. Proto k vám můžeme přijet opakovaně a během celého roku sledovat, jak se kroky, o nichž se budeme společně bavit, daří uskutečňovat. Budování inovativní školy je proces, který občas jakoby se zastavil a stál na místě. Kolikrát však stačí jen několik drobných změn, aby každý ze zúčastněných pocítil, že vše jde správnou cestou. Děti, učitelé/průvodci i rodiče.

Společně pořešíme téma hranic a pravidel a zamyslíme se, zda-li odpovídají vašemu pojetí svobody. Jak postupovat, když děti, nebo i dospělí mé hranice překračují, když nedodržují pravidla?

V inovativních školách nám hodně jde o radost z poznávání, ale i o zažívání pocitu mezilidské blízkosti a sounáležitosti. Pomůžeme vám zaktivizovat rodiče a nalézt jejich potenciál pro rozvoj školy. I rodiče se s námi budou učit. Jak jejich síly smysluplně a konstruktivně zapojit?

Pomůžeme vám s tím, co komplikuje hladký průběh dění ve škole. Podíváme se, co bere nadšení z tvoření jednoho výjimečného místa a pokusíme se na to vrhnout nové, čerstvé světlo. Každý problém má řešení, každý nedostatek lze vidět jako příležitost, každá chyba vede k novým náhledům a poznáním. Během společných dní si zvědomíme, co vše se u vás odehrává. Inovativní vzdělávání je o nalézání nečekaných cest.

Pomůžeme vám připomenout si ideály, s nimiž jste se do svého pedagogického dobrodružství pustili, ale týden za týdnem se zdá, že se kamsi ztrácejí. Společně si vyjasníme, co se za těmito ideály skrývá a zda-li třeba neobsahují rozpory, které komplikují jejich realizaci.

Vaše škola se může stát smysluplnější, citlivější a životodárnější.

Učíme se nepřetržitě a kdekoli. Život je učení se. Škola není místem, kde se učí výhradně děti, v inovativních školách se i průvodci a učitelé neustále vzdělávají. Nemůže tomu být ani jinak, žijeme ve velmi proměnlivém světě. Také od dnešních rodičů školní docházka jejich dětí vyžaduje, aby se učili, aby bez přestání objevovali nové věci. Rodiče nežijí mimo školní atmosféru. Tvoří její nedílnou součást. Neexistuje žádná hranice, která by oddělovala školu od světa „tam venku“. Proto se o inovativních školách neříká, že připravují děti na život. Protože už oním životem jsou. Pro děti, pro průvodce i pro rodiče.

Program každého ze 3-5 celodenních setkání

I.

Dopolední ukázkové hodiny a hry pro děti

(a průvodce, aby pozorovali anebo se zapojili)

Pohyb jako součást výuky podporující zdravý rozvoj dětí, schopnost soustředění a učení. Jak do výuky zapojit hru, lehkost a radost? Jak pracovat na sociálních dovednostech dětí a jak posílit jejich osobnost? Jak si zvyknout na chyby a nedokonalosti? Jak výuku naladit na dětské vnímání světa? Jak učit přirozeně, lehce a živě – bez tlaků a stresů?

Pohybové hry a cvičení, ve kterých rozvíjíme schopnosti, na něž se často zapomíná. Vnímání a ovládání sama sebe, naladění se na ostatní spolužáky.

Matematika a geometrie hrou a pohybem. Jak děti učit novým pojmům, jak je zažívat celým tělem. Jak pracovat s vnitřní diferenciací uvnitř třídy? Jak dát prostor slabším či pomalejším a zároveň zajistit, aby se ti rychlí nenudili? Jak zajistit pravidelné opakování látky, aniž by se z toho stal suchý dril?

Český jazyk pohybem. Jak rozehrát dětskou obrazotvornost a tvořivost. Jak rozvíjet jazykové schopnosti pomocí těla. Jaké hry je možné hrát během výuky českého jazyka.

Hry intuitivní pedagogiky pro děti. Jaké hry se hodí k jakému věku, jaký je jejich hlubší smysl. Na co si dávat pozor. Co vše se v procesu učení odehrává…

II.

Setkání s průvodci a vedením školy

Jaké potíže, problémy a nesrovnalosti řeší váš tým. Jak posílit atmosféru radosti a vnitřní motivaci dětí (a průvodců). Jak ve třídě vytvářet atmosféru bezpečí. Atmosféra v komunitě dospělých – vztahy mezi učiteli, rodiči a vedením a nastolení zdravých hranic. Jak sladit potřebu struktury a řádu s potřebou svobody a spontánnosti. Řešení konfliktů, nastavení jasnějších pravomocí a transparentní a respektující komunikace.

Jak se spolu se školním prostředím mění také vzdělávací obsah. Co učit, jak, kdy a proč? Co je opravdu důležité, co vynechat? Jak se vypořádat s požadavky státu či rodičů a přitom se nezpronevěřit vizi školy? Jak sestavit zdravý rozvrh a úvazky? Jak spolupracovat?

Možná témata:

Organizace výuky (smysluplný rozvrh, spolupráce mezi učiteli a asistenty)

Propagace školy navenek, hledání posil a spolupracovníků

Nastavení zdravých hranic a kompetencí učitelů, vedení a rodičů

O úskalích známkového i slovního hodnocení dětí

Smysl učení a vnitřní motivace

Budování druhého stupně inovativní školy

III.

Setkání s rodiči

Jak škola plní rodičovská očekávání. Co se ve škole děje a co by se mohlo dít jinak. Jaká je role rodičů v chodu školy, jaké jsou jejich nejčastější nejistoty a potřeby? Jak to vypadá v alternativních školách u nás a v zahraničí? Nakolik se v praxi daří dosahovat deklarovaných ideálů? Co se žáci v takovýchto školách naučí? Jsou úspěšní při přechodu na další školy a v životě? Jak přitáhnout rodiče blíže ke škole? Jak je aktivizovat a přímo zapojit do jejího chodu? Jak otevřít skrytý potenciál otců?

V určitých situacích může být žádoucí, aby se setkání účastnili i průvodci nebo vedení školy – lektor může fungovat více jako mediátor než jako přednášející.

Možná témata:

O hlubším smyslu pedagogické vize školy

Vývojové fáze dítěte – co se s dětmi děje v určitém věku

Jak na alternativní školu navazuje další vzdělávání?

Budou absolventi úspěšní v životě?

Nastavení kompetencí v komunikaci škola – rodiče

Co mohu jako rodič dělat se svými obavami?

Na jakou budoucnost připravujeme naše děti?

Média a děti – jak nalézt zdravou rovnováhu

Možná vás k částem I, II či III napadnou i jiná témata . . .

Cena 3500 – 7000 za jeden den

(podle vzdálenosti, rozsahu práce a možností školy)

Školy obdrží krátký vstupní dotazník se základními otázkami a malý dotazník na zpětnou vazbu. Mezi dvěma setkáními můžeme v případě potřeby nabídnout i konzultaci po telefonu …

za

Institut pro podporu inovativního vzdělávání (www.inovativnivzdelavani.cz)

Pavel Kraemer a Jan Kršňák

V případě zájmu pište na inovativnivzdelavani@gmail.com

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.