Má smysl dát dítě do alternativní školy?

Má smysl dát dítě do alternativní školy? Jsou tyto školy pro každého? Jak to v nich vypadá?


Přednáška s diskusí pro veřejnost

V současné době vzniká velké množství alternativních tříd nebo škol, většinou z iniciativy rodičů. Institut těmto školám pomáhá překonávat počáteční obtíže, pomáhá jim v rozvoji a propojuje je mezi sebou. Jak konkrétně vypadá výuka ve waldorfské, montessori či svobodné škole? Nebo ve škole, která je originální a intuitivní a nehlásí se k žádnému ze známých směrů? Jaké jsou silné a slabé stránky těchto škol? Co se tam vlastně učí? A učí se tam vůbec? Uplatní se jejich absolventi v životě?

Má smysl dát dítě do alternativní školy? Jsou tyto školy pro každého? Jak to v nich vypadá?

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.