Lukas König – Intuitivní divadlo

Podstata Divadelního hraní je hrát si se smyslovými vjemy a tělesným výrazem. V tomto kurzu se učíme bez manipulace nahlížet na vnitřní a vnější vnímání jako na fenomény a zakotvit souhru těla, myšlenek a pocitů ve všímavé pozornosti.

Lukas König bude jedním z lektorů semináře intuitivního vzdělávání, který se uskuteční 12. – 16. 4. v Trpoměchách u Slaného. Více informací můžete nalézt na zdejších stránkách…

Vycházíme ze spokojenosti, spočíváme ve spokojenosti, sledujeme naše vlastní zájmy a jsme spokojeni s tím, jak věci končí. Pokud se něco připlete a začnu být nespokojený, tak řeším konflikt sám v sobě, a nesnažím se přizpůsobit vnější skutečnost svým představám o ideálním stavu.

Právě tímto přístupem se dá v dnešní době pedagogicky pracovat. Vlastně je pro každý úkol výchozím bodem, abychom mohli převzít zodpovědnost za cokoliv živého. V Divadelním hraní můžeme rozvíjet tento postoj na základě her a cvičení, které pramení v naši fantazii. Člověk naváže kontakt se svou spokojeností, svou hravostí a se svými zájmy, které vycházejí z jeho nitra.

Lukas König (*1991) je herec, jako divadelní pedagog pracuje na několika školách a vede semináře Divadelního hraní, mimo jiné v rámci intuitivní pedagogiky.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.