Kurzy pro průvodce lesních školek

 

6/10 – 7/10 Zakládáme lesní mateřskou školu

5 a 26/10 Nenásilná komunikace  pro lesní mateřské školky

9. 11. 2017 – Rejstřík škol a školských zařízení: Jak na žádost

14/1 – 17/1 Exkurze lesních mateřských školek v Berlína

http://www.lesnims.cz/vzdelavani/otevrene-seminare.html

říjen 2017 – září 2018  PRŮVODCE LESNÍ MŠ


Osm dvoudenních setkání bude věnováno průvodcovským dovednostem, znalosti vývojových potřeb dítěte a sebezkušenosti. V létě 2018 pojedou účastníci na stáž do zahraniční partnerské MŠ.

http://www.lesnims.cz/aktuality-na-uvodni-strance/vzdelavaci-menu-2017-2018.html

říjen 2017 – červen 2018 PŘÍRODNÍ PEDAGOGIKA

Cílem kurzu je umožnit účastníkům porozumět působení lesa a přírody na rozvoj dítěte, pochopit princip a význam volné hry. Účastníci se budou zabývat řemesly, základy didaktiky biologie, přírodovědy, geologie a zopakují si základní znalosti o lese a přírodě. Nebudou chybět hry, příběhy a písně. 

http://www.lesnims.cz/aktuality-na-uvodni-strance/vzdelavaci-menu-2017-2018.html

říjen 2017 – červen 2018 KOORDINÁTOR LESNÍ MŠ


Kurz si klade za cíl podpořit účastníky v profesionálním vedení lesní MŠ, rozšířit a posílit jejich kompetence a tím zvýšit kvalitu a udržitelnost LMŠ. Pět dvoudenních seminářů obsáhne klíčové oblasti vedení organizace. Povedou je profesionálové povětšinou z firemní sféry.

http://www.lesnims.cz/aktuality-na-uvodni-strance/vzdelavaci-menu-2017-2018.html

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.