K jakým hodnotám vychovává dnešní škola?

Kulatý stůl SKAV a EDUin ze dne 17. 5. 2018

Diskuse se zúčastnili

Michal Broža / Informační centrum OSN, Jana Churáčková / ZŠ Eden, Vojtěch Ripka / Ústav pro studium totalitních režimů, František Tichý / Přírodní škola, Martinus Karthus Urza / Svoboda učení Andrea Vedralová / Škola Můj Projekt

Moderuje: David Klimeš / novinář

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.