Jak založit školu

Jak včas stihnout založení školy, na co si dát pozor. Na co se psychicky připravit – úskalí, která na vás čekají. Výhody a nevýhody jednotlivých právních forem. Příjmy a náklady, tvorba rozpočtu. Jak přitáhnout učitele a rodiče k novému projektu?  Jak vytvořit fungující tým, jak budovat společnou vizi a strategii. Kdo by měl o čem rozhodovat? Jak nastavit vztahy, základní pravidla a rozhodovací procesy.

Jednou za půl roku vypisujeme semináře věnované zakládání škol. V současné době nabízíme tyto semináře:

Jak připravit žádost na založení soukromé školy

Poslední rok přípravy školy – právně-finanční aspekty

Budování týmu a společné pedagogické vize

Pomoc s nastavením a doladěním procesů během prvního roku školy

Také poskytujeme individuální konzultace, popř. můžeme pro vás uspořádat seminář šitý na míru – napište nám, s čím potřebujete pomoci.

Právně-finanční aspekty vzniku školy. Jak stihnout včas založení školy, na co si dát pozor.
Hledání a výběr učitelů. Jejich zapracování, příprava na seminářích, hospitace v existujících alternativních školách.
Tvorba týmu a společné vize, strategie školy a sladění učitelů, žáků, rodičů a vedení. Jak nastolit správné vztahy, základní pravidla a rozhodovací pravomoce.
Pomoc s propagací ideje školy – osvětové přednášky pro rodiče a učitele v regionu, vhodná literatura, propagace na webu a sociálních sítích. Konzultace a optimalizace propagačních akcí školy.

Jak převést idealistické vize do praktické reality. Úvazky jednotlivých učitelů, tvorba týdenního rozvrhu, časový rozvrh projektů a jejich návaznost, jejich soulad s RVP a ŠVP.

Pomoc s harmonickým přechodem od stádia přípravy školy do každodenního školního provozu. Tento přechod většinou velmi zahýbe vztahy a představami jednotlivých členů školní komunity, mnozí těžce nesou nesoulad mezi realitou a původní vizí… (Užitečné zejména pro nově vzniklé školy.)

S rozjezdem jsme pomáhali těmto školám:

Svobodná Škola Praha, Škola 21, WZŠ Dobromysl Plzeň, ZŠ Letohradská Praha (intuitivní třídy), ZŠ Labyrint ve Lhotě u Opavy, Waldorfská škola Javor Kyjev (Ukrajina), Škola Kreativ (Slovensko)

Zakladatele škol doprovází:

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D., vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V zahraničí navštívil celou řadu svobodných škol – Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a Sri Aurobinda a desítky waldorfských škol. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.