Jak zakládat, vést a řídit školy

Jak včas stihnout založení školy, na co si dát pozor. Jak správně podat žádost. Na co se psychicky připravit – úskalí, která na vás čekají. Výhody a nevýhody jednotlivých právních forem. Příjmy a náklady, tvorba rozpočtu. Jak přitáhnout učitele a rodiče k novému projektu?  Jak vytvořit fungující tým, jak budovat společnou vizi a strategii. Kdo by měl o čem rozhodovat? Jak nastavit vztahy, základní pravidla a rozhodovací procesy.

Každý rok vypisujeme semináře věnované zakládání škol. Na podzim 2020/21 uvažujeme o vypsání těchto seminářů:

Jak připravit žádost na založení soukromé školy

O rozpočtu a financích na soukromé škole – sdílení zkušených leadrů škol do hloubky (otevřené i pro nováčky)

Poslední rok přípravy školy – právně-finanční aspekty

příprava pedagogického konceptu, práce s učiteli a veřejností (budování týmu a společné pedagogické vize)

Pomoc s nastavením a doladěním procesů během prvního roku školy

Závisí na vašem zájmu, stačí nám napsat na inovativnivzdelavani@gmail.com

Také poskytujeme individuální konzultace, popř. můžeme pro vás uspořádat seminář šitý na míru – napište nám, s čím potřebujete pomoci nebo o který seminář máte zájem. Konzultace se týkají následujících témat a otázek:

Právně-finanční aspekty vzniku školy. Jak stihnout včas založení školy, na co si dát pozor.
Hledání a výběr učitelů. Jejich zapracování, příprava na seminářích, hospitace v existujících alternativních školách.
Tvorba týmu a společné vize, strategie školy a sladění učitelů, žáků, rodičů a vedení.
Jak nastolit správné vztahy, základní pravidla a rozhodovací pravomoce.
Pomoc s propagací ideje školy – osvětové přednášky pro rodiče a učitele v regionu, vhodná literatura, propagace navenek.
Jak převést idealistické vize do reality. Úvazky učitelů, tvorba týdenního rozvrhu, časový rozvrh projektů a jejich návaznost, jejich soulad s RVP a ŠVP.
Pomoc s harmonickým přechodem od stádia přípravy školy do každodenního školního provozu.
Pozn. : Tento přechod většinou velmi zahýbe vztahy a představami jednotlivých členů školní komunity, mnozí těžce nesou nesoulad mezi realitou a původní vizí…

S rozjezdem jsme pomáhali těmto školám:

Svobodná Škola Praha, Škola 21, WZŠ Dobromysl Plzeň, Svobodná základní škola (Třebušín u Litoměřic), ZŠ Letohradská Praha (intuitivní třídy), ZŠ Labyrint ve Lhotě u Opavy.

S rozjezdem či transformací druhého stupně pomáháme nebo jsme pomáhali těmto školám:

Ateliér Les a Greenwill (Bratislava), ZŠ Na Radosti (Žďár nad Sázavou), ZŠ Těptín, Druhý stupeň alternativních tříd ZŠ Krásná Lípa.

 

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.