Jak zakládat a rozvíjet školy

Jak včas stihnout založení školy, na co si dát pozor. Jak správně podat žádost. Na co se psychicky připravit – úskalí, která na vás čekají. Výhody a nevýhody jednotlivých právních forem. Příjmy a náklady, tvorba rozpočtu. Jak přitáhnout učitele a rodiče k novému projektu?  Jak vytvořit fungující tým, jak budovat společnou vizi a strategii. Kdo by měl o čem rozhodovat? Jak nastavit vztahy, základní pravidla a rozhodovací procesy.

Každý rok vypisujeme semináře věnované zakládání škol.Na podzim 2019/20 nabízíme tyto semináře:

17.10. v Praze O rozpočtu a financích na soukromé škole do hloubky s Janem Sýkorou

10.11. v Praze Jak připravit žádost na založení soukromé školy s Janem Sýkorou

Poslední rok přípravy školy – právně-finanční aspekty – vypíšeme v případě zájmu

Budování týmu a společné pedagogické vize –  vypíšeme v případě zájmu

Pomoc s nastavením a doladěním procesů během prvního roku školy – vypíšeme v případě zájmu na podzim

Také poskytujeme individuální konzultace, popř. můžeme pro vás uspořádat seminář šitý na míru – napište nám, s čím potřebujete pomoci nebo o který seminář máte zájem.
Konzultace se týkají následujících témat a otázek:

Právně-finanční aspekty vzniku školy. Jak stihnout včas založení školy, na co si dát pozor.
Hledání a výběr učitelů. Jejich zapracování, příprava na seminářích, hospitace v existujících alternativních školách.

Tvorba týmu a společné vize, strategie školy a sladění učitelů, žáků, rodičů a vedení. Jak nastolit správné vztahy, základní pravidla a rozhodovací pravomoce. Pomoc s propagací ideje školy – osvětové přednášky pro rodiče a učitele v regionu, vhodná literatura, propagace na webu a sociálních sítích. Konzultace a optimalizace propagačních akcí školy.

Jak převést idealistické vize do praktické reality. Úvazky jednotlivých učitelů, tvorba týdenního rozvrhu, časový rozvrh projektů a jejich návaznost, jejich soulad s RVP a ŠVP.

Pomoc s harmonickým přechodem od stádia přípravy školy do každodenního školního provozu. Tento přechod většinou velmi zahýbe vztahy a představami jednotlivých členů školní komunity, mnozí těžce nesou nesoulad mezi realitou a původní vizí… (Užitečné zejména pro nově vzniklé školy.)

S rozjezdem jsme pomáhali těmto školám:

Svobodná Škola Praha, Škola 21, WZŠ Dobromysl Plzeň, Svobodná základní škola (Třebušín u Litoměřic), ZŠ Letohradská Praha (intuitivní třídy), ZŠ Labyrint ve Lhotě u Opavy, Přátelská škola ve Vrchlabí, Slobodná demokratická škola (Košice)

 

S rozjezdem či transformací druhého stupně pomáháme těmto školám:

Ateliér Les a Greenwill (Bratislava), ZŠ Na Radosti (Žďár nad Sázavou), ZŠ Těptín

 

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.