Jak učit jinak na 2.stupni

 

 

Program pro školy i veřejnost Jak učit na druhém stupni pro školní rok 2018/19

V minulých letech vzniklo mnoho škol, jejichž žáci postupně dorůstají do věku, kdy je čeká druhý stupeň. V Institutu se proto od jara snažíme rozproudit širší debatu o všem, co s souvisí s výukou na druhém stupni inovativních škol. Organizujeme na toto téma přednášky a debaty, a pomáháme konkrétním školám s budováním nebo transformací 2.stupně. A samozřejmě si sami neustále v praxi prověřujeme, co a jak funguje . . .

Rádi přijedeme do Vaší školy či regionu a uspořádat přednášku či debatu na téma „Jak učit na 2.stupni “. První cyklus přednášek proběhl na jaře na Praze 7 a byl rozdělen do tří přednášek: 1. Jak výuka prochází hlavou, rukama a srdcem, 2. Co je důležité učit a co ne, 3. Tvorba rozvrhu: jak převést ,,Jak a co“ do skutečnosti… Téma je možné shrnout i do jedné přednášky, během níž se můžeme soustředit na specifické otázky:

Puberta a její implikace pro výuku a výchovu doma i ve škole

Autorita učitele na druhém stupni – o osobnosti, hranicích, pravidlech a improvizaci

Výchova kluků na druhém stupni

Jaká témata v jednotlivých předmětech a jaké aktivity rezonují s věkem dětí na druhém stupni

Jak dětem přiblížit podstatu přírodních věd – o přemýšlení a experimentování

Jak dětem přiblížit podstatu společenských věd – o jednotlivci a společenství

Jak děti nadchnout pro matematiku a sladit různé úrovně žáků

Jak vyvažovat intelektuální zatížení dětí pohybem a uměním

Jak přivést děti k tomu, aby si toho mohly více a více rozhodovat sami

Projektové vyučování na druhém stupni

Kritické myšlení na druhém stupni

Smysluplná práce s počítačem a mediální výchova na druhém stupni

Druhý stupeň v ideální waldorfské/montessori/svobodné/přírodní škole

Pro rodiče můžeme přednášku zaměřit více na výchovu v pubertě, učitelům je zase třeba více pomoci s metodikou a obsahem výuky.

Rádi s Vámi budeme spolupracovat na budování nebo přeměnu druhého stupně na Vaší škole. Společně můžeme vytvořit fungující koncept, vycházející z konkrétní situace. Můžeme se s Vámi nad koncepcí jednou nebo vícekrát sejít. Nebo přímo navštívit školu, hospitovat a na základě pozorování dané situace přemýšlet co a jak změnit. Buď se inspirovat know-how z dobře fungujících škol, anebo spolu vytvořit něco úplně nového…

Konkrétně se můžeme zaměřit např. na následující věci:

Svoboda a hranice – co je a není dovoleno, pravidla a jejich domlouvání, disciplína

Kdo určuje co se děje – co určuje učitel a v čem mají děti naopak volný prostor

Práce s žáky, které v jakémkoli smyslu vybočují, jejich postavení v kolektivu

Vnitřní diferenciace ve větších nebo nehomogenních třídách, dělení na skupiny

Hodnocení, vnitřní a vnější motivace dětí

Co děti baví a co ne a proč

Spolupráce učitelů mezi sebou, sladění s vedením školy a rodiči

Prozkušování, výběr a doprovázení nových učitelů, vzájemné hospitace

Jak je využita energie rodičů

Kolik a co je třeba děti naučit z učební látky a co naopak není nutné

Zjistit nebo nacítit, co konkrétní skupiny dětí právě teď pro svůj vývoj potřebují, a skloubit to s existujícím systémem školy a danými učiteli

Projekty – výběr vhodných témat, příprava, realizace a reflexe, propojení s klasickou výukou

Zdravý rozvrh hodin a celoroční plán projektů – z pohledů dětí, učitelů i financí

Jak prezentovat to, co děláme na druhém stupni navenek – např. vůči úřadům nebo tatínkům

Strategický plán přípravy nebo transformace druhého stupně

Další zajímavou možností rozvoje druhých stupňů jsou vzájemné návštěvy či výměny žáků a učitelů. Děti v tomto věku rádi cestují, rozšiřují si obzory a porovnávají jak je to jinde. A pro učitele je to možnost povystoupit ze zajetých kolejí, uvidět, že někde to může fungovat úplně jinak. Nebo najít spřízněnou duši…

Pokud byste měli zájem využít naší nabídky nebo jinak s námi spolupracovat na otázkách budování druhého, napište nám.

za

Institut pro podporu inovativního vzdělávání (www.inovativnivzdelavani.cz)

Pavel Kraemer

V případě zájmu pište na inovativnivzdelavani@gmail.com

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.