Intuitivní pedagogika

O intuitivním pedagogice

Nejvíce se dozvíte na nových stránkách věnovaných intuitivní pedagogice: http://intuitivnipedagogika.cz/

Příští seminář v ČR: středa 25. 10. 17 h – neděle 29. 10. 14 h – Dieter Schwartz, Peter Živý

 Po celý život, v každém oka mžiku, si můžeme hrát tu nejživější dětskou hru. Hru na sebe sama.

 

Dítě, než dostane rozum, žije ze své intuice. Při dospívání to dítě, kterým jsme, zalézá kamsi do nitra a jen málokdy pak leze ven. Kdykoli bychom se mohli dívat na svět dětskýma očima, hrát si celý den s životem a radovat se z každé maličkosti. Jenže preferujeme dospělost s jejími problémy, povinnostmi a soudy.

Vnitřní dítě je otevřené světu. Hraje si s ním. Když se o něj uhodí, když udělá chybu, anebo neví tak úplně přesně, co se s ním děje, učí se. Poznává svět a sebe v něm. Neztrácí se, ale naopak se nalézá. Děti se rodí, aby se poznaly.

Intuitivní hra na vnitřní dítě dává člověku nové komunikační schopnosti. Učí jej orientovat se ve vlastních emocích i v pohnutkách ostatních. Učí jak mít otevřené oči. Jak se rozhlížet po vnější krajině i kudy procházet zákoutími vlastní duše. Intuice je jazykem světa.

Intuitivní hry rozehrávají tělo. Rozhýbávají údy, rozeznívají smysly a pouští mysl po proudu. Po stole se dá skákat, židlí lze házet a nejlepší prolézačkou na světě je naše duše.

Hnutí intutivní pedagogiky vzniklo ve Švédsku z iniciativy PÄRA AHLBOMA – skladatele, hudebníka, eurytmisty a waldorfského učitele. V 80. letech založil spolu s MERETE LOVLIE v městačku Järně školu Solvik.Dohodli se, že hlouběji pochopí dětský svět. Toužili si „vzpomenout“, jak oni sami kdysi poznávali život kolem sebe. A tak vybudovali místo, kde je především dovoleno si hrát. Neboť při hře děti nejen poznávají vlastnosti konkrétních věcí, celého světa a ostatních lidí, ale především objevují samy sebe.Ve škole Solvik se snaží, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, jenž si radostně utváří a užívá svůj vlastní život. Často si pleteme, co chceme, s tím, co od nás chce naše společnost. Aby se děti nepletly, potřebují mít kolem sebe dospělé, kteří jsou sami takoví. Proto hlavním požadavkem, kladeným na učitele v Solviku, je být sám sebou.

solvik

 

více informací naleznete zde: http://intuitivnipedagogika.cz/

 

Dieter Schwartz o intuitivní pedagogice

„Děti jsou od přírody zvědavé, kreativní, aktivní, otevřené, ale také zranitelné. Dokud jsou v tomto stavu, mohou se rozvíjet a plně využít svůj potenciál.  Opravdová setkání se také dějí jen tehdy, pokud jsme v tomto stavu. Pokud jsme takto otevření a zranitelní, prožíváme život naplno. Díky komunikaci a mezilidskému kontaktu ve společenství si užíváme skutečné kvality života. Děti usilují o tuto životní kvalitu. Pokud já jako dospělý chci pomoci dětem, aby rozvinuly svůj plný potenciál, je důležité, abych já sám byl otevřený a zranitelný. Pokud vyměním stav vnitřní otevřenosti a zranitelnosti za něco jiného, pak pozastavím svůj osobní rozvoj. Děti nás neustále provokují, a tím poukazují na naše omezení, na to, že jsme se v určitém smyslu přestali rozvíjet. Překonat své hranice pak ale musím sám, bez vnější pomoci. Jak zlepšit situaci naší i našich dětí? V intuitivní pedagogice se cvičíme a hrajeme si, abychom se vrátili do stavu vnitřní otevřenosti. Přitom na jedné straně zažíváme pravé společenství a na druhé straně nacházíme i cestu k sobě samým, začínáme intenzivněji vnímat své nedostatky a bloky – aniž bychom se cítili ohroženi. Při odstraňování našich bloků nám pomáhají rozhovory, ve kterých zbavujeme své běžné uvažování tendence neustále všechno hodnotit a pomalu si osvojujeme schopnost myšlení ve fenoménech. Postupně překonáváme staré vzorce chování a překonáváme své vnitřní konflikty. Je velmi napínavé změnit jediného člověka, kterého mohu změnit – sám sebe. Pokud to činím, začnou děti více věřit ve svou vlastní budoucnost.“

Dieter Schwartz – O pocitech a konfliktech 

více informací naleznete zde: http://intuitivnipedagogika.cz/

Komentáře jsou zakázány.