Intuitivní pedagogika

O intuitivní pedagogice

Nejvíce se dozvíte na nových stránkách věnovaných intuitivní pedagogice: http://intuitivnipedagogika.cz/

Termíny pro rok 2018:

Jaro  28. 3 – 1.  4. 2018

Léto 3. – 9. 7. 2018

Podzim 24. – 28. 10. 2018

Místo:

Podzimní seminář se bude konat na Skautské základně v Domašově u Olomouce

Lektoři 

Dieter Schwartz a Peter Živý

V létě očekáváme také příjezd Para Ahlboma, zakladatele intuitivní pedagogiky.

Co seminářem můžete získat

  • Klid -Můžete se naučit se procházet konflikty a složitostmi života s nadhledem.
  • Pohyblivost – Můžete nalézt rovnováhu skrze rozhýbání těla.
  • Mír – Můžete se naučit se nehodnotit ostatní a především přestanete hodnotit sebe.
  • Odvahu – Můžete si dovolit přestat se bát dělat chyby.
  • Tvořivost – Obnovíte svou kreativitu, anebo ji zušlechtíte.
  • Všímavost – Třeba se Vám zbystří smysly.
  • Hravost -Vaše dospělé já se může setkat s vaším vnitřním dítetem a tak si zapovídají.
  • Sama sebe – Může se stát, že se o sobě dozvíte něco, co byste raději nechtěli vědět. Ale zase díky tomu se možná stanete člověkem, který umí žít a být sám sebou.

Dítě, než dostane rozum, žije ze své intuice. Při dospívání to dítě, kterým jsme, zalézá kamsi do nitra a jen málokdy pak leze ven. Kdykoli bychom se mohli dívat na svět dětskýma očima, hrát si celý den s životem a radovat se z každé maličkosti. Jenže preferujeme dospělost s jejími problémy, povinnostmi a soudy.

Vnitřní dítě je otevřené světu. Hraje si s ním. Když se o něj uhodí, když udělá chybu, anebo neví tak úplně přesně, co se s ním děje, učí se. Poznává svět a sebe v něm. Neztrácí se, ale naopak se nalézá. Děti se rodí, aby se poznaly.

Intuitivní hra na vnitřní dítě dává člověku nové komunikační schopnosti. Učí jej orientovat se ve vlastních emocích i v pohnutkách ostatních. Učí jak mít otevřené oči. Jak se rozhlížet po vnější krajině i kudy procházet zákoutími vlastní duše. Intuice je jazykem světa.

Intuitivní hry rozehrávají tělo. Rozhýbávají údy, rozeznívají smysly a pouští mysl po proudu. Po stole se dá skákat, židlí lze házet a nejlepší prolézačkou na světě je naše duše.

Hnutí intutivní pedagogiky vzniklo ve Švédsku z iniciativy PÄRA AHLBOMA – skladatele, hudebníka, eurytmisty a waldorfského učitele. V 80. letech založil spolu s MERETE LOVLIE v městačku Järně školu Solvik.Dohodli se, že hlouběji pochopí dětský svět. Toužili si „vzpomenout“, jak oni sami kdysi poznávali život kolem sebe. A tak vybudovali místo, kde je především dovoleno si hrát. Neboť při hře děti nejen poznávají vlastnosti konkrétních věcí, celého světa a ostatních lidí, ale především objevují samy sebe.Ve škole Solvik se snaží, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, jenž si radostně utváří a užívá svůj vlastní život. Často si pleteme, co chceme, s tím, co od nás chce naše společnost. Aby se děti nepletly, potřebují mít kolem sebe dospělé, kteří jsou sami takoví. Proto hlavním požadavkem, kladeným na učitele v Solviku, je být sám sebou.

 

Dieter Schwartz o intuitivní pedagogice

„Děti jsou od přírody zvědavé, kreativní, aktivní, otevřené, ale také zranitelné. Dokud jsou v tomto stavu, mohou se rozvíjet a plně využít svůj potenciál.  Opravdová setkání se také dějí jen tehdy, pokud jsme v tomto stavu. Pokud jsme takto otevření a zranitelní, prožíváme život naplno. Díky komunikaci a mezilidskému kontaktu ve společenství si užíváme skutečné kvality života. Děti usilují o tuto životní kvalitu. Pokud já jako dospělý chci pomoci dětem, aby rozvinuly svůj plný potenciál, je důležité, abych já sám byl otevřený a zranitelný. Pokud vyměním stav vnitřní otevřenosti a zranitelnosti za něco jiného, pak pozastavím svůj osobní rozvoj. Děti nás neustále provokují, a tím poukazují na naše omezení, na to, že jsme se v určitém smyslu přestali rozvíjet. Překonat své hranice pak ale musím sám, bez vnější pomoci. Jak zlepšit situaci naší i našich dětí? V intuitivní pedagogice se cvičíme a hrajeme si, abychom se vrátili do stavu vnitřní otevřenosti. Přitom na jedné straně zažíváme pravé společenství a na druhé straně nacházíme i cestu k sobě samým, začínáme intenzivněji vnímat své nedostatky a bloky – aniž bychom se cítili ohroženi. Při odstraňování našich bloků nám pomáhají rozhovory, ve kterých zbavujeme své běžné uvažování tendence neustále všechno hodnotit a pomalu si osvojujeme schopnost myšlení ve fenoménech. Postupně překonáváme staré vzorce chování a překonáváme své vnitřní konflikty. Je velmi napínavé změnit jediného člověka, kterého mohu změnit – sám sebe. Pokud to činím, začnou děti více věřit ve svou vlastní budoucnost.“

Dieter Schwartz – O pocitech a konfliktech  

rozhovor s Dieterem Schwartzem si můžete přečíst zde: http://www.rodicevitani.cz/skolstvi/zahranicni-inspirace/nemecky-ucitel-prevzal-tridu-ktera-predchudkyni-privedla-psychiatrii-uspel/

 

Komentáře jsou zakázány.