Intuitivní pedagogika

Intuitivní pedagogika

 

„Tělo nechť každodenní své hýbání má.“
(J. A. Komenský)

 

Více informací k jednotlivým seminářům naleznete na www.intuitivnipedagogika.cz

 

Historie intuitivní pedagogiky

Hnutí intuitivní pedagogiky vzniklo ve Švédku před 30 lety z iniciativy Pära Ahlboma (1932) – skladatele, hudebníka, eurytmisty a waldorfského učitele.  V osmdesátých letech spolu s Merete Lovlie založil v Järně ve Švédsku školu Solvik. Skupina kolem Pära Ahlboma se snažila hlouběji pochopit dětský svět, „vzpomenout“ si na to, jak zažívali svět a dospělé kolem sebe ve svém vlastním dětství. Dětský svět se jim přestal jevit jako jakési ideální, čistě positivní období, pochopili, že si děti zažívajé mnohá traumata, která jim způsobují dospělí, aniž by si to sami uvědomovali. Aby člověk byl dobrým učitelem, musí si být těchto věcí vědom, musí se doopravdy dokázat vcítit do duše dítěte.  Zakladatelé školy Solvik ji pokládali za waldorfskou, protože vycházeli z antroposofie a z pedagogických idejí Rudolfa Steinera. Od hlavního proudu waldorfské pedagogiky se však jejich pojetí značně lišilo.

Pär Ahlbom a jeho kolegové ve škole Solvik se snaží dosáhnout toho, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, kterého není možné zmanipulovat, který si samostatně utváří svůj vlastní život. Který ví, co chce a neplete si to s tím, co od něho chce jeho okolí nebo společnost. Na to, aby to děti dokázali, musí mít kolem sebe dospělé, kteří jsou sami takoví. Proto hlavním požadavkem, kladeným na učitele v Solviku, je být sám sebou. A stále znovu o to usilovat. Od takového učitele děti nasávají všechno to, co má ve své duši rád.  Děti se totiž učí nejen ze slov, ale daleko více z činů a vnitřních postojů učitele.

Učební plán je sice rámcově dán, nicméně daleko více než na jiných školách se vychází z pedagogické intuice. To samozřejmě klade velké nároky na učitele. Proto existují školení této intuitivní schopnosti vedené panem Ahlbomem a jeho žáky Marcelem Desaxem, Merete Lövli a Dieterem Schwartzem, které se několikrát do roka konají v Německu, Švédsku, Finsku a dalších zemích. Školení  sestávají z uměleckých a pohybových cvičení a pedagogicko-psychologických rozhovorů.

Poměrně rozšířený je názor, že intuitivní pedagogika je ve skutečnosti určitá lepší alternativa k waldorfské pedagogice. Ve skutečnosti se nejedná o alternativu, spíše o prohloubení waldorfského impulsu, nebo dokonce návrat k pramenům waldorfské pedagogiky. Intuitivní pedagogika se snaží důsledně prosazovat ideu výchovy k svobodě, která je cílem waldorfské pedagogiky. To, že tento ideál bývá v praxi waldorfského mainstreamu ne vždy důsledně uskutečňován, není způsobeno waldorfskými principy, ale nedokonalostí jednotlivých učitelů. K svobodě může totiž vychovávat jen ten, kdo v sobě dostatečně rozvinul vnitřní svobodu. Školení intuitivní pedagogiky jsou do velké míry zaměřené právě na osvobození se učitele od vlastní vnitřní nesvobody. Samo rozvolnění tradičních forem waldorfské pedagogiky nepřinese nic dobrého, pokud nebudou učitelé usilovně nepracovat na rozvíjení vlastní vnitřní svobody. Mnoho lidí si myslí, že jsou naprosto vnitřně svobodní, že tuto vnitřní svobodu už mají. V drtivé většině případů se bohužel jedná o sebeklam.

O intuici našeho vnitřního dítěte

Dítě, než dostane rozum, žije ze své intuice. Při dospívání to dítě, kterým jsme, zalézá kamsi do nitra a jen málokdy pak leze ven. Kdykoli bychom se mohli dívat na svět dětskýma očima, hrát si celý den s životem a radovat se z každé maličkosti. Jenže preferujeme dospělost s jejími problémy, povinnostmi a soudy.

Vnitřní dítě je otevřené světu. Hraje si s ním. Když se o něj uhodí, když udělá chybu, anebo neví tak úplně přesně, co se s ním děje, učí se. Poznává svět a sebe v něm. Neztrácí se, ale naopak se nalézá. Děti se rodí, aby se poznaly.

Intuitivní hra na vnitřní dítě dává člověku nové komunikační schopnosti. Učí jej orientovat se ve vlastních emocích i v pohnutkách ostatních. Učí jak mít otevřené oči. Jak se rozhlížet po vnější krajině i kudy procházet zákoutími vlastní duše. Intuice je jazykem světa.

O intuitivních hrách

Intuitivní hry rozehrávají tělo. Rozhýbávají údy, rozeznívají smysly a pouští mysl po proudu. Po stole se dá skákat, židlí lze házet a nejlepší prolézačkou na světě je naše duše.

Intuitivní vzdělávání v Čechách: Koněprusy 2013 - 2016

Zdroje k intuitivní pedagogice:

O intuitivní pedagogice u nás bylo napsáno několik článků, některé z nich si můžete přečíst zde.  Také si můžete přečíst rozhovor s Marcelem Desaxem, dlouholetým lektorem intuitivní pedagogiky, který poskytl v roce 2012 při své návštěvě Prahy.

O intuitivní pedagogice byl natočen německý film Film Autonomie místo přizpůsobení, který je v našem institutu možné získat v české i slovenské verzi. Více o filmu zde.

Rozvoj intuitivní pedagogiky velmi souvisí s osobností světoznámé švédské autistky Iris Johansonové. Zde si můžete poslechnout audiozáznam jedné z jejich nesčetných přednášek, s překladem do němčiny a slovenštiny.

Zde si můžete přečíst rozhovor s Dieterem Schwartzem o jeho pedagogických zkušenostech: http://www.rodicevitani.cz/skolstvi/zahranicni-inspirace/nemecky-ucitel-prevzal-tridu-ktera-predchudkyni-privedla-psychiatrii-uspel/ 

Zde naleznete videozáznam z jeho vystupení na Kampě v září 2014.

Více o intuitivní pedagogice na stránkách: www.intuitivnipedagogika.cz

Komentáře jsou zakázány.