Inovativní proudy

Inovativní proudy ve vzdělávání

Kolem roku 1900 ve světě vzniká hnutí reformní pedagogiky, v prvních třetině 20.století vzniká většina klasických alternativních proudů - waldorf, montessori a dalton, svobodné a přírodní školy. V České Republice se po revoluci postupně otevírají waldorfské, montessori, daltonské školy. Paralelně se rodí hnutí domácího učení. Z novějších proudů se začíná rozšiřovat systém Začít spolu. Všem těmto proudům je společný respektující přístup, mnozí učitelé prošli kurzy Respektovat a být respektován. Po roce 2010 přichází nová vlna zakládání převážně rodičovských škol, zakládají se první lesní školy a školy vycházející z intuitivní pedagogiky a ze Svobody učení. Velká část nově vznikajících alternativních škol není jasně přiřaditelná, dnešní zakladatelé většinou nechtějí kopírovat žádný systém, chtějí být co nejvíce autonomní.

Komentáře jsou zakázány.