Historie pedagogiky

Miroslav Cipro - Galerie světových pedagogů

V roce 2002 vydal Miroslav Cipro vlastním nákladem třísvazkové dějiny světové pedagogiky. Jedná se o zcela jedinečné dílo představující nejkompletnější přehled pedagogů od starověku do 20. století. Celkem Cipro sepsal 161 biografických medailonů popisujících nejen životní osudy jednotlivých pedagogů, ale především jejich přístupy ke vzdělávání a výchově dětí. Na stránkách Institutu pro podporu inovativního vzdělávání budeme tyto příběhy průběžně zveřejňovat v digitální podobě. Věříme, že pro mnoho dnešních inovátorů a experimentátorů může být historie jejich předchůdců v lecčem inspirativní.

,,Postavit před oči zejména mladým adeptům a adeptkám pedagogické profese a vůbec všem, kteří výchovu považují za své poslání, vzory těch, kteří jim klestili cestu, a povzbudit jejich odhodlání v této cestě cílevědomě a statečně pokra­čovat, bylo jedinou ctižádostí autora této publikace." Miroslav Cipro

 

 

Komentáře jsou zakázány.