Děti v permakultuře – pedagogický manuál

Proč předávat permakulturu dětem?

Budoucnost naší planety záleží na změně občanského povědomí, ve kterém lidé a přírodní zdroje už dále nejsou brány jako samozřejmost a využívány bez zvážení dlouhodobých dopadů. Podpora dětí, aby si od raného dětství vytvářely empatický vztah vzájemně mezi sebou i ve vztahu k přírodnímu prostředí je klíčovým krokem při formování tohoto nového povědomí.

Dětství je ideálním obdobím pro vytváření určitých základních povahových pohledů na svět včetně postoje k přírodě a sobě navzájem. Praktikování permakultury s dětmi je podporuje v učení vážit si zdrojů a v hledání kreativních způsobů, jak žít v harmonii se světem. Také jim to pomáhá vytvořit si prosperující kulturu založenou na vzájemné spolupráci, spíše než kulturu založenou na individualistickém soupeření o omezené přírodní zdroje.

Děti v permakultuře (CiP) je inovativní mezinárodní projekt, v rámci kterého spolupracují pedagogové a lektoři z různých zemí a organizací. Cílem projektu je zlepšit vzdělávání dětí, vzájemně se inspirovat, sdílet a syntetizovat myšlenky a zkušenosti z různých prostředí. Během projektu jsme vyvinuli, otestovali a uvedli do praxe ty nejlepší způsoby, jak zapojovat děti do permakultury. Veškeré materiály si můžete prohlédnout níže.

Na projektu spolupracuje 5 partnerských zemí: Velká Británie, Rumunsko, Česká republika, Slovinsko a Itálie.

V současnosti poskytujeme konzultační služby a nabízíme vysoce kvalitní kurzy pro pedagogy i lektory po celé Evropě.

 

Manuál

Kniha “Péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení ve vzdělávání. Manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi” je zevrubným průvodcem, který obsahuje všechny podstatné informace, jak sdílet permakulturu s dětmi. Povzbudí pedagogy k výuce venku a inspiruje je k učení se od přírody. Obsahuje popis, jak do vzdělávání integrovat permakulturní etiku a principy, kurikulum CiP, nápady na aktivity s dětmi, výukové plány, pedagogické zásady, hlavní tipy pro pořádání akcí s dětmi a další informace. Jde o průkopnickou knihu, která skrze permakulturní optiku přináší inspiraci k udržitelnému způsobu vzdělávání vycházejícího z potřeb dětí.

Manuál k přečtení zde: https://issuu.com/childreninpermaculture/docs/cz_manual

Další informace zde: http://childreninpermaculture.com/cz/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.