Děti a technologie

O důvěře v digiděti

O výchově dětí vyrůstajících v mediální krajině

Jak se mění krajina dětství, když jsou po ní rozházena digitální média? Jak vypadá uklizená domácnost? Se zapnutými obrazovkami, anebo spíše s vypnutými? A je vůbec doma někdy uklizeno, jestliže si děti hrají na počítači. Dá se počítač uklidit stejně jako dětský pokoj? Může mít někdy rodič pocit, že ochránil své děti před vlivem médií? Můžeme se někdy vůbec přestat bát, že se našemu dítěti v kyberprostoru něco stane? Nechat děti dívat se na televizi? Kdy koupit dítěti jeho první telefon, jeho první počítač, jeho první přístup na celoplanetární síť všech technologií? Anebo se děti dostávají na Internet hned po narození? Narodíte se a vaše fotka je hned na Internetu. Dostávat lajky k životu dnešního dítěte přirozeně patří. Ale pravdu má i každá maminka, která cítí, že i v této přirozenosti se hodí mít pořádek. Dětem se lépe spí v uklizeném pokoji.

Jak uklidit medializovanou domácnost a jak uklidnit sebe? Jak děti vnímají technologie? Jak důvěřovat, že hra dětí a technologií, vede správným směrem?

Více informací naleznete zde.

Jak vypadá škola budoucnosti?

Na jakou budoucnost připravujeme naše děti?

Jak by měla vypadat škola, aby tento svůj cíl naplňovala i ve 21. století?

Co vše se musí ve škole změnit, aby její náplň vyhovovala nové době?

Jak vypadá škola v síti? Jak to může vypadat ve výuce, v níž jsou plně integrovány digitální technologie? Jak se mění role učitele, když jej ve výuce doprovází Internet a hejno chytrých zařízení v rukách těch, kteří je každý den se zájmem využívají.

Co je to mediální či digitální gramotnost? Co to dnes vlastně znamená být gramotný? Jak učit něco, co se mění mnohem rychleji, než je možné vydat jakoukoli učebnici? Jak učit o světě, jehož jsme nedílnou součástí? Jak učit bez možnosti odstupu a nadhledu? Jak vyprávět o něčem zevnitř?

Jak si uvědomit, co pro mě samotného znamenají digitální technologie a média? Jak to předávat dětem? Jak je nechat objevovat, co znamená vztah člověk – technologie?

Více informací naleznete zde.

Pokud máte o přednášku či setkání zájem, piště na jan.krsnak@inovativnivzdelavani.cz

Mgr. Jan Kršňák umí číst a psát. Rád si hraje, zahrává a rád vypráví příběhy. Po dokončení magisterského studia si udělal tři a půl roku prázdnin. Později slušně odejit z univerzitního prostředí pro příliš živoucí přístup k životu a výuce. Zabývá se především viděním a vším, co s viděním souvisí, např. představivostí dětí a dospělých v digitálních prostředích, obrazotvorností vzdělávacích systémů nebo filosofií. Prosazuje, aby se slovo ,,okamžik“ psalo ,,oka mžik“. Věří, že ať už se v dnešní době stane cokoli, dobře to dopadne, resp. dopadá, neboť naše doba dopadá právě nyní, v tomto oka mžiku. V Institutu pro inovativní vzdělávání se věnuje jeho internetovému obrazu a občas někde vypráví příběhy o tom, jak funguje svět a hraje intuitivní hry, což se navzájem vylučuje, ale jeho jako by to nezajímalo. Zakladatel stránek www.digideti.cz

Komentáře jsou zakázány.