4.2. Jaroslav Kalous: Vzdělávací revoluce

Ve Vile Flora (Vlašimská 13) začíná od 19 h cyklus večerů věnovaných inovativnímu vzdělávání. Zahájíme přednáškou doc. Kalouse na téma vzdělávací revoluce.  „Jaká revoluce? Proč je současný vzdělávací model nevyhovující a nereformovatelný? Jaké budou principy nového vzdělávacího paradigmatu? Co a jak má smysl se učit v 21. století?“  O těchto otázkách budeme hovořit v úvodní přednášce nového kurzu organizovaného Institutem pro podporu inovativního vzdělávání. Můžeme probrat i aktuality – odborné stanovisko k výrokům ministra školství, prezidenta …

Následně se budeme scházet každou středu v 19 h. Formou přednášek, diskusí a promítání filmů o zajímavých školách se budeme zabývat těmito tématy:

Inspirace z jiných zemí – školské systémy ve Švýcarsku, Německu, Skandinávii, Indii…

Porovnání alternativních pedagogických proudů, jejich filosofické pozadí, historický vývoj a současný stav – Svoboda učení a unschooling, Montessori, Waldorf, Lesní školy a školky, Rodové školy…

Vnitřní a vnější autorita učitele a jak může učitel na sobě pracovat

Klíčové kompetence, portfolia aneb jak propojit školu se světem práce

Hodnocení žáka, jeho objektivita a psychologický dopad, otázka pochval a trestů

Vývojové fáze dítěte aneb jaká metodika a jaká látka se hodí k jakému věku

Role ředitele a samosprávy školy. Jak vypadá zdravý organismus školy, role učitelů, rodičů a žáků? Úskalí hierarchie a anarchie.

Povídání a promítání o zajímavých školách u nás a v zahraničí – Solvik, Sudbury, Summerhill, Interkulturní škola, Štětininova škola, Krishnamurtiho a jiné indické školy…

Určeno pro širokou veřejnost, tematické večery je možné navštěvovat i samostatně.

Při výběru témat rádi přihlédneme i k zájmům účastníků. Garanty kurzu jsou Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. a doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. Vstupné na jednotlivou přednášku je 150,- Kč , pro studenty 80,-

Přihlásit se můžete na facebooku nebo na mailu.

Bookmark the permalink.

Napsat komentář