10.9. Jak učit jinak na 2.stupni – od vize k realitě

10. září od 17:00

Vás zveme do ZŠ Letohradská

na přednášku Pavla Kraemera

Jak učit jinak na 2.stupni – od vize k realitě

Budeme se zabývat tím, jak prakticky uskutečnit originální a dětem přiměřený model výuky na druhém stupni. Volně navazujeme na jarní cyklus přednášek JAK UČIT JINAK NA 2.STUPNI. Budeme spolu přemýšlet nad tím, jak v reálných podmínkách vytvořit co nejzajímavější výuku na 2.stupni. Jak s malým počtem učitelů pokrýt veškerou výuku v dané třídě? Na jakých hodinách stačí jeden učitel či průvodce, kde potřebujeme dva? Jak vytvořit rozvrh vyhovující žákům i učitelům? Jaké projekty jsou vhodné pro jaký věk? Jak může vypadat roční plán epochového vyučování, projektů / a dalších akcí? Výsledkem by měl být konkrétní realistický ROČNÍ A TÝDENNÍ PLÁN HODIN A PROJEKTŮ a JEJICH PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ.

Koná se v 1.patře Základní školy na adrese Letohradská 1, Praha 7, vlevo od schodů v 5.třídě. Příspěvek – 500 Kč pro platbu předem (číslo účtu: 2400896220/2010) , 600 Kč na místě. Můžeme Vám též vystavit fakturu – na požádání.

Přihlašujte se na http://www.inovativnivzdelavani.cz/registrace-do-udalosti/ .

Program pro školy i veřejnost Jak učit na druhém stupni pro školní rok 2018/19

V minulých letech vzniklo mnoho škol, jejichž žáci postupně dorůstají do věku, kdy je čeká druhý stupeň. V Institutu se proto od jara snažíme rozproudit širší debatu o všem, co s souvisí s výukou na druhém stupni inovativních škol. Organizujeme na toto téma přednášky a debaty, a pomáháme konkrétním školám s budováním nebo transformací 2.stupně. A samozřejmě si sami neustále v praxi prověřujeme, co a jak funguje . . .

Rádi přijedeme do Vaší školy či regionu a uspořádat přednášku či debatu na téma „Jak učit na 2.stupni “. První cyklus přednášek proběhl na jaře na Praze 7 a byl rozdělen do tří přednášek: 1. Jak výuka prochází hlavou, rukama a srdcem, 2. Co je důležité učit a co ne, 3. Tvorba rozvrhu: jak převést ,,Jak a co“ do skutečnosti… Téma je možné shrnout i do jedné přednášky, během níž se můžeme soustředit na specifické otázky:

Puberta a její implikace pro výuku a výchovu doma i ve škole

Autorita učitele na druhém stupni – o osobnosti, hranicích, pravidlech a improvizaci

Výchova kluků na druhém stupni

Jaká témata v jednotlivých předmětech a jaké aktivity rezonují s věkem dětí na druhém stupni

Jak dětem přiblížit podstatu přírodních věd – o přemýšlení a experimentování

Jak dětem přiblížit podstatu společenských věd – o jednotlivci a společenství

Jak děti nadchnout pro matematiku a sladit různé úrovně žáků

Jak vyvažovat intelektuální zatížení dětí pohybem a uměním

Jak přivést děti k tomu, aby si toho mohly více a více rozhodovat sami

Projektové vyučování na druhém stupni

Kritické myšlení na druhém stupni

Smysluplná práce s počítačem a mediální výchova na druhém stupni

Druhý stupeň v ideální waldorfské/montessori/svobodné/přírodní škole

Pro rodiče můžeme přednášku zaměřit více na výchovu v pubertě, učitelům je zase třeba více pomoci s metodikou a obsahem výuky.

Rádi s Vámi budeme spolupracovat na budování nebo přeměnu druhého stupně na Vaší škole. Společně můžeme vytvořit fungující koncept, vycházející z konkrétní situace. Můžeme se s Vámi nad koncepcí jednou nebo vícekrát sejít. Nebo přímo navštívit školu, hospitovat a na základě pozorování dané situace přemýšlet co a jak změnit. Buď se inspirovat know-how z dobře fungujících škol, anebo spolu vytvořit něco úplně nového…

Konkrétně se můžeme zaměřit např. na následující věci:

Svoboda a hranice – co je a není dovoleno, pravidla a jejich domlouvání, disciplína

Kdo určuje co se děje – co určuje učitel a v čem mají děti naopak volný prostor

Práce s žáky, které v jakémkoli smyslu vybočují, jejich postavení v kolektivu

Vnitřní diferenciace ve větších nebo nehomogenních třídách, dělení na skupiny

Hodnocení, vnitřní a vnější motivace dětí

Co děti baví a co ne a proč

Spolupráce učitelů mezi sebou, sladění s vedením školy a rodiči

Prozkušování, výběr a doprovázení nových učitelů, vzájemné hospitace

Jak je využita energie rodičů

Kolik a co je třeba děti naučit z učební látky a co naopak není nutné

Zjistit nebo nacítit, co konkrétní skupiny dětí právě teď pro svůj vývoj potřebují, a skloubit to s existujícím systémem školy a danými učiteli

Projekty – výběr vhodných témat, příprava, realizace a reflexe, propojení s klasickou výukou

Zdravý rozvrh hodin a celoroční plán projektů – z pohledů dětí, učitelů i financí

Jak prezentovat to, co děláme na druhém stupni navenek – např. vůči úřadům nebo tatínkům

Strategický plán přípravy nebo transformace druhého stupně

Další zajímavou možností rozvoje druhých stupňů jsou vzájemné návštěvy či výměny žáků a učitelů. Děti v tomto věku rádi cestují, rozšiřují si obzory a porovnávají jak je to jinde. A pro učitele je to možnost povystoupit ze zajetých kolejí, uvidět, že někde to může fungovat úplně jinak. Nebo najít spřízněnou duši…

Pokud byste měli zájem využít naší nabídky nebo jinak s námi spolupracovat na otázkách budování druhého, napište nám.

za

Institut pro podporu inovativního vzdělávání (www.inovativnivzdelavani.cz)

Pavel Kraemer

V případě zájmu pište na inovativnivzdelavani@gmail.com

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.