Intuitivní pedagogika s autorem intuitivních her Pärem Ahlbomem

Nyní máte jedinečnou příležitost setkat se s autorem intuitivních her. Pär Ahlbom, hudební skladatel a terapeut, spoluzakladatel školy Solvik ve Švédsku. Další výborní lektoři, kteří s námi budou na semináři:
Lukas König, absolvent divadelní školy Michaila Čechova v Berlíně, režisér divadelních her ve waldorfských školách, rozvíjí intuitivní pedagogiku na poli dramatu.
Peter Živý, lektor her intuitivní pedagogiky.

Seminář začíná v pátek 1. 7. od 17.00 hodin v komunitním centru (Obecní úřad) v Koněprusích. Je možné se zúčastnit jen části semináře nebo se jen přijít podívat.

Můžete se těšit na ranní a večerní zpívání, hraní her intuitivní pedagogiky, komunikaci a řešení vnitřních konfliktů, přemýšlení o roli peněz v našem životě, cvičení skrytých i zjevných smyslů, vyprávění o učitelské praxi a individuální rozhovory.

Přihlašujte se na mail inovativnivzdelavani@gmail.com nebo přes webový formulář (http://modernivzdelani.cz/registrace-do-udalosti/)

Ubytování

V centru je možné zdarma přespat – se spacákem a karimatkou – k dispozici je pět místností. Byla opravena rozvodová soustava, zlepšilo se topení. Vedle centra je hřiště pro děti.

Stravování

Vařit pro Vás budou výborné veganské jídlo třikrát denně (cena 250Kč / den), první den bude kuchyně připravená od 17 hodin. Po příjezdu si můžete objednat jídlo na celý seminář.

Děti

Děti mohou být na semináři určitým zpestřením, nicméně je třeba zajistit, aby jim během dne byla věnovaná dostatečná pozornost ze strany dospělých. Některé děti, především ty menší, často vyžadují hodně pozornosti. Doporučujeme rodičům, aby sami zvážili, zda děti vzít s sebou – vaše pozornost je soustředěna na práci na sobě samých, děti mohou vycítít nedostatek pozornosti a vyžadovat ji. Během intuitivních her je potřeba vzít v úvahu také bezpečnost dětí. Děti školního věku již zpravidla chápou pravidla, do určité míry se mohou některých aktivit smysluplně účastnit. Pokud uvažujete o tom, vzít děti s sebou, prosíme vždy se s námi domluvte předem.

Tentokrát je v omezené míře zajištěno hlídání dětí, pokud máte zájem, dejte předem vědět.

Účastnický poplatek a jeho úhrada

Za letní seminář 6500,- , pro studenty denního studia 4500,- Zahraniční účastníci mají vzhledem k větším cestovním nákladům nárok na slevu až 25 %.

Fakturační údaje:

Spolek Intuitivní pedagogika (IČ: 03936333)
číslo účtu: 2000773926 , kód banky: 2010
var. symbol: datum narození (ddmmyyyy) / IČ organizace
zpráva pro příjemce: INTU jméno a příjmení účastníka

Faktury vystavuje Jana Kočí (jana.koci@gmail.com) – prosíme dejte vědět předem že platíte fakturou

INSTITUT PRO PODPORU INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ z.ú.,
Argentinská 1, 170 00, Praha 7
IČ – 04576241
DIČ – CZ04576241
účet u Fiobank – 2400896220/2010
Další informace jsou na www.inovativnivzdelavani.cz

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.